چت کردن با انار
انار از اصفهان ١٩ آبان ٩۶
صد دانه یاقوت دسته به دسته
با نظم و ترتیب یک جا نشسته
هر دانه ای هست خوش رنگ و رخشان
قلب سفیدی در سینه آن
یاقوتها را پیچیده با هم
در پوششی نرم پروردگارم
هم ترش و شیرین هم آب دار است
سرخ است و زیبا نامش انار است
انار ٢٣ آبان ٩۶

اره یادش بخیر

الناز33 ٢٣ آبان ٩۶

یادش بخیر

انار ١٩ آبان ٩۶

محسن 123 ١٩ آبان ٩۶

پینار ١٩ آبان ٩۶

مسعود35 ١٩ آبان ٩۶

آی انار انار بیا به بالینوم،، شبنم گل نار بیا به بالینوم

عضو چت اورداپ
انار
انار
لطفا عضو شوید
خوش بـه حال ِ انـارها و انجیـرها... دلتنـگ کـه می شونــد، می ترکــند!...
تاریخ عضویت: 18 آبان 96
تولد: 1 فروردين
محل زندگی:اصفهان
جنسیت:، مجرد
تحصیلات:، مشغول به کار
عضو تأیید شده
انار
موزیک مورد علاقه انار


تشکر و قدردانی رسمی انار

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده انار