زبیر

زبیر
لطفا عضو شوید
اگرآن ترک شیرازی بدست ارددل مارا//بخال هندویش بخشم سمرقندوبخارا را (بخال هندویش بخشم سروجان وتن وپا را)
تاریخ عضویت: 12 بهمن 92
تولد: 20 آذر
محل زندگی:
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:فنی و حرفه ای، سایر
عضو تأیید شده
زبیر
آخرین حضور: 18 مهر 93
تشکر و قدردانی رسمی زبیر
تصاویر ارسال شده زبیر
چت میاندشت | چت البرز | چت ازنا | چت روم تنکابن | چت روم قیر و کارزین | چت مشهد | چت ابرکوه | چت بهاباد | چت سلماس | چت روم اردبیل |