زبیر

زبیر
لطفا عضو شوید
اگرآن ترک شیرازی بدست ارددل مارا//بخال هندویش بخشم سمرقندوبخارا را (بخال هندویش بخشم سروجان وتن وپا را)
تاریخ عضویت: 12 بهمن 92
تولد: 20 آذر
محل زندگی:
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:فنی و حرفه ای، سایر
عضو تأیید شده
زبیر
آخرین حضور: 8 آبان 93
تشکر و قدردانی رسمی زبیر
تصاویر ارسال شده زبیر
چت کمه | چت درمیان | چت رستم آباد | چت روم سگزی | چت داریان | چت روم مشگین‌شهر | چت روم خمین | چت روم دلفان | چت زرقان | چت روم کرمان |