زبیر

زبیر
لطفا عضو شوید
اگرآن ترک شیرازی بدست ارددل مارا//بخال هندویش بخشم سمرقندوبخارا را (بخال هندویش بخشم سروجان وتن وپا را)
تاریخ عضویت: 12 بهمن 92
تولد: 20 آذر
محل زندگی:
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:فنی و حرفه ای، سایر
عضو تأیید شده
زبیر
آخرین حضور: 5 شهريور 93
تشکر و قدردانی های رسمی از زبیر
تصاویر ارسال شده از طرف زبیر
چت | چت | چت | چت | چت | چت روم | چت | چت روم | چت | چت |