زبیر

زبیر
لطفا عضو شوید
اگرآن ترک شیرازی بدست ارددل مارا//بخال هندویش بخشم سمرقندوبخارا را (بخال هندویش بخشم سروجان وتن وپا را)
تاریخ عضویت: 12 بهمن 92
تولد: 20 آذر
محل زندگی:
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:فنی و حرفه ای، سایر
عضو تأیید شده
زبیر
آخرین حضور: 20 شهريور 93
تشکر و قدردانی رسمی زبیر
تصاویر ارسال شده زبیر
چت حاجی‌آباد | چت لنده | چت روم داراب | چت دهگلان | چت روم کرج | چت پارس آباد | چت روم ازنا | چت روم بیدخت | چت روم کمه | چت روم شاهین‌دژ |