پاییز123

خش‌خش… صدای پای خزان است، یک‌نفر در را به‌روی حضرت پاییز وا کند ! علیرضا بدیع

چت کردن با پاییز123
پاییز123 ١٣ ارديبهشت ٩٧
بالاخره در زندگی هر آدمی
یک نفر پیدا می شود که بی مقدمه آمده .. مدتی مانده
قدمی زده و بعد اما بی هوا غیبش زده و رفته
آمدن و ماندن و رفتن آدم ها مهم نیست ..
اینکه بعد از روزی روزگاری، در جمعی حرفی از تو به میان بیاید
آن شخص چگونه توصیفت می کند مهم است
اینکه بعد از گذشت چند سال، چه ذهنیتی از هم دارید مهم است
اینکه آن ذهنیت مثبت است یا منفی
اینکه تو را چطور آدمی شناخته، مهم است
منطقی هستی و می شود روی دوستی ات حساب کرد؟
می گوید دوست خوبی بودی برایش یا مهمترین اشتباه زندگی اش شدی ..؟
اینکه خاطرات خوبی از تو دارد یا نه برعکس
اینکه رویایی شدی برای زندگی اش یا نه درسی شدی برای زندگی ..؟
به گمانم ذهنیتی که آدم ها از خود برای هم به یادگار می گذارند
از همه چیز بیشتر اهمیت دارد
وگرنه همه آمده اند که یک روز بروند ..

#صمد_بهرنگی
لیلیوم ۵ آبان ٩٧

بسیار عالی

پینار ۵ آبان ٩٧

رضا210 ٢۵ مهر ٩٧

بانوی دی ٣١ تير ٩٧

تینا2020 ٢٩ تير ٩٧

گلللل

مینا22a ٢٩ تير ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با پاییز123
پاییز123 ١٨ شهريور ٩٧
ﻗﺪﺭ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ
ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺳﻔﺖ ﺑﭽﺴﺐ !
ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻧﻔﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ...
ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ،
ﺑﻪ ﺣﺮﻓﯽ
ﺑﻪ ﻧﻘﻠﯽ
ﺑﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﺍﯼ
ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ؛
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﺪ
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻧﺖ
ﻫﺰﺍﺭ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﺪ
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﺪ
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ...
ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﻣﻔﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﻔﺖ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ
ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ!
ﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎش....گران ...
yeganam ٢٩ شهريور ٩٧

miss_sima ٢٩ شهريور ٩٧

آوای بهار ٢٨ شهريور ٩٧

پاییزچرا...

بانوی دی ٢٧ شهريور ٩٧

علیرضا99 ١٨ شهريور ٩٧

الناز33 ١٨ شهريور ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با پاییز123
پاییز123 ١٨ شهريور ٩٧


چت اورداپلیلی زیر درخت انار نشست

درخت انار عاشق شد
گل داد… سرخ سرخ
گل ها انار شد… داغ داغ

هر اناری هزار تا دانه داشت

دانه ها عاشق بودند
دانه ها توی انار جا نمی شدند
انار کوچک بود…

دانه ها ترکیدند… انار ترک برداشت

خون انار روی دست لیلی چکید
لیلی انار ترک خورده را از شاخه چید
مجنون به لیلی اش رسید

خدا گفت: راز رسیدن فقط همین بود
کافی است انار دلت ترک بخورد

#عرفان_نظر_آهاری
بانوی دی ٢٧ شهريور ٩٧

آوای بهار ١٨ شهريور ٩٧

محمدرضاا ١٨ شهريور ٩٧

عضو چت اورداپ
پاییز123
پاییز123
چت اورداپ
خش‌خش… صدای پای خزان است، یک‌نفر در را به‌روی حضرت پاییز وا کند ! علیرضا بدیع
تاریخ عضویت: 4 مهر 95
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:، سایر
عضو تأیید شده
پاییز123
موزیک مورد علاقه پاییز123


تشکر و قدردانی رسمی پاییز123

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده پاییز123