شهیار60
شهیار60
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 6 دي 96
تولد: 1 آبان
محل زندگی:
جنسیت:آقا،
تحصیلات:، مشغول به کار
عضو تأیید شده
شهیار60
آخرین حضور: 20 تير 97
موزیک مورد علاقه شهیار60


تشکر و قدردانی رسمی شهیار60

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده شهیار60