کیومرث خانباباز
کیومرث خانباباز
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 10 آذر 94
تولد: 1 مهر
محل زندگی:تهران
جنسیت:آقا، متأهل
تحصیلات:علوم انسانی، در حال تحصیل (ادبیات فارسی)
عضو تأیید شده
کیومرث خانباباز
آخرین حضور: 29 مرداد 97
موزیک مورد علاقه کیومرث خانباباز


تشکر و قدردانی رسمی کیومرث خانباباز

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده کیومرث خانباباز