چت کردن با بردیا
بردیا ٢۵ مرداد ٩٧


چت اورداپ

parnya ٣٠ بهمن ٩٧

عجب زده تو ذوق

مسعودآریایی ٣٠ بهمن ٩٧

آسنات18 ٣٠ بهمن ٩٧

خزان بوشهر ٣٠ بهمن ٩٧

چشماشو

لیلیوم ٣٠ بهمن ٩٧

مسعودآریایی ٣٠ بهمن ٩٧

عضو چت اورداپ
بردیا
موزیک مورد علاقه بردیا


تشکر و قدردانی رسمی بردیا

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 4 مرداد 95

تشکر و قدر دانی بابت ارسال پسن های شما در پاتوق اورداپ

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 1 آذر 94

تشکر و قدردانی رسمی بردبار

تصاویر ارسال شده بردیا