چت کردن با hamed98
hamed98 از اردبیل ٢٣ دي ٩۶


avahasti دیروز

الناز33 دیروز

دوشونوردوم یازیلمیسان بختیمه

منم وتو دیروز

سپاس وممنون

asal24 دیروز

گلللللل

hamed98 دیروز

ممنون سعید جان

سعید 24 دیروز

چوخ گزل

عضو چت اورداپ
چت کردن با hamed98
hamed98 از اردبیل ٢۶ دي ٩۶


چت اورداپ


ﻗﺎﯾﻘــــﯽ ﺧﻮﺍﻫــــــﻢ ﺳﺎﺧـــــﺖ ➣⇩
◆ ﺑﺎ کدام ﻋﻤﺮِ ﺩﺭﺍﺯ؟؟؟✖
■ﻧﻮﺡ ﺍﮔﺮ ﮐﺸﺘــــﯽ ﺳﺎﺧﺖ، ﻋﻤـــــﺮِ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪ ■
■ ﺑﺎ ﺗﺒــــــﺮ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺒــــﺶ، ﺑـــــﺮ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩ ■ ■ﺳﺎﻟﯿــــــﺎﻥ ﻃـــــــﻮﻝ
ﮐﺸﯿـــــــﺪ■
■ ﻋﺎﻗﺒـــــــﺖ ﺍﻣـــــــﺎ ﺳﺎﺧــــــﺖ ■
■ ﭘﺲ ﺑــــــﮕﻮ ﺍﯼ ﺳﻬــــــﺮﺍﺏ ■
■ ﺷﻌﺮ ﻧــــــﻮ ﺧﻮﺍﻫــــــﻢ ﺳﺎﺧﺖ ■
■ﺑﯿﺨﯿـــــــﺎﻝ ﻗﺎﯾــــــﻖ■
■ ﯾﺎ ﮐِـــــﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘـــــﯽ ﺗﻮ■
◆ ﺗﺎ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻫﺴــــــﺖ ﺯﻧﺪﮔـــــﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﺩ؟ ◆
■ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﯾﻌﻨـــــــﯽ ﭼـــــﻪ؟؟؟■
■ ﺑﺎ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺑﺎﺷـــــﯽ ... ﺯﻧﺪﮔــــــﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩ؟ ■!
■ ﻭﺭﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﻌــــــﺮﻭ ﺳﺨـــــﻦ■
■ ﯾﮏ ﺧﯿــــــﺎﻝ ﭘـــــﻮﭺ ﺍﺳﺖ ■
■ ﭘﺲ ﺍﮔــــــﺮ ﻣﯿﮕﻔﺘـــــﯽ ■...
◆ ﺗﺎ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻫﺴــــــﺖ، ﺣﺴـــــﺮﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺭﺩ◆
■ ﺟﻤــــــﻠﻪ ﺯﯾﺒـــــﺎ ﻣﯿﺸﺪ ■
■ﺗﻮ ﺑﺒﺨﺸــــــﻢ ﺳﻬــــــﺮﺍﺏ ■...
■ ﮐِـــــﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺷﻌــــﺮﺕ ■
● ﻧﮑﺘـــــﻪ ﺍﯼ ﺁﻭﺭﺩﻡ ●
●ﺍﻧﺘﻘـــــﺎﺩﯼ ﮐﺮﺩﻡ ●
《 ﺑﺨـــــﺪﺍ ﺩﻟــــــﮕﯿﺮﻡ•••
《ﺍﺯ ﺗﻤـــــﺎﻡ ﺩﻧﯿـــــﺎ•••
《ﺍﺯ ﺧﯿـــــــﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﯾـــــــﺎ•••
《ﺑﺨــــــﺪﺍ ﺩﻟـــــــﮕﯿﺮﻡ•••
《 ﺑﺨـــــﺪﺍ ﻣﻦ ﺳﯿـــــﺮﻡ•••
《 ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻧـــــﯽ ﭘﯿـــــﺮﻡ•••
《ﺯﻧﺪﮔـــــﯽ ﺭﻭﯾــــــﺎ ﻧﯿﺴﺖ•••
《ﺯﻧﺪﮔـــــﯽ ﭘــــﺮﺩﺭﺩ ﺍﺳﺖ•••
asal24 دیروز

گللل

hamed98 دیروز

ممنون از همتون

رزا 1379 ٢٧ دي ٩۶

عالی

yalda1374 ٢٧ دي ٩۶

hamed98 ٢٧ دي ٩۶

رها بهار

بهار44 ٢٧ دي ٩۶

عالی بود

عضو چت اورداپ
چت کردن با hamed98
hamed98 از اردبیل ١٧ دي ٩۶


تقدیم به تویی که با وجود اینکه تمام قلبمو بهت پیشکش کردم بازم باورم نکردی....................................اه.........کاش روزی شود که تو باورم کنی........................این قلب تقدیمی تو ا نه کس دیگه...............عزیزم دوستت دارم...
رها5495 ٢٣ دي ٩۶

hamed98 ٢٠ دي ٩۶

ممنونم

nafas 6 ٢٠ دي ٩۶

✺♡♡♡✺

asal24 ٢٠ دي ٩۶

دلتون شااااااااد آقا حامد دوست قدیمی

عضو چت اورداپ
چت کردن با hamed98
hamed98 از اردبیل ٢٠ دي ٩۶


چت اورداپ


دوست داشتم و دارم
تویی عمر دوبارم .بخوای یا نخوای دلو واست میارم
اینو گفنم و میگم بدونه تو میمیرم تو که نیستی من ار کی سراغتو بگیرم
دلم چه بی قراره نشونیتو نداره اگه بی تو بمپونه میمیره بی ستاره
نگیر ازم بهونه صدام کن عاشقونه ببین که وقتی نیستی چه غمی داره خونه
نگاه کردی تو چشمام
نگاه کردی تو چشمام ولی عشقو ندیدی
تا فهمیدی می خوامت دوباره دل بریدی
میمونم پای عشقت اگه بازم بگی نه
شاید با رفتن تو بگم به زندگی نه
دلم چه بی قراره نشونیتو نداره اگه بی تو بمپونه میمیره بی ستاره
نگیر ازم بهونه صدام کن عاشقونه ببین که وقتی نیستی چه غمی داره خونه
نگاه کردی تو چشمام
hamed98 ٢٢ دي ٩۶

خدا آن حس زیباییست که در تاریکی صحرا زمانیکه هراس مرگ میدزد د سکوتت را یکی همچون نسیم دشت میگوید کنارت هستم ای تنها

asal24 ٢٠ دي ٩۶

گللللللللل

nafas 6 ٢٠ دي ٩۶

❇❇✵✵❇❇

hamed98 ٢٠ دي ٩۶

یارب تو او را همچو من بر غم گرفتارش مکن در شهر غربت ای خدا هرگز تو ازارش مکن هر چند او از رفتنش چشمان من گریان نمود لیک ای خدای مهربان از غصه پر بارش مکن . . .

یااسین ٢٠ دي ٩۶

باران1384 ٢٠ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با hamed98
hamed98 از اردبیل ٢٠ دي ٩۶


آزارم میدهی ؛

به عمد ...یا غیرعمد خدا میداند...

اما من آنقدر خسته ام ,

آنقدر شکسته ام که هیچ نمی گویم ...

حتی دیگر رنجیدن هم از یادم رفته است ...

اشک میریزم...

سکوت میکنم و تو ...

همچنان ادامه میدهی...

نفرینت هم نمی کنم ...

خیالت راحــتـــــ . . .

شکســـــته ها نفرین هم بکــنند ،

گیرا نیســـت …!

نـــفرین ،

ته ِ دل می خـواهد

دلِ شکســـته هـم که دیگر

ســــر و ته ندارد....
hamed98 ٢٢ دي ٩۶

کم کم یاد خواهی گرفت تفاوت ظریف میان نگهداشتن یک دست و زنجیر کردن یک روح را اینکه عشق تکیه کردن نیست و رفاقت، اطمینان خاطر و یاد میگیری که بوسه ها قرارداد نیستند و هدیه ها، معنی عهد و پیمان نمیدهند. کم کم یاد میگیری که حتی نور خورشید هم میسوزاند اگر زیاد آفتاب بگیری باید باغ ِ خودت را پرورش دهی به جای اینکه منتظر کسی باشی تا برایت گل بیاورد. یاد می

الناز33 ٢١ دي ٩۶

فاطمه13 ٢١ دي ٩۶

asal24 ٢٠ دي ٩۶

خیلی قشنگ بود مرسی

nafas 6 ٢٠ دي ٩۶

banoo_18 ٢٠ دي ٩۶

آهنگ چه شادش چه غمگینش فقط حال رو داغون میکنه ادمی رو از حالت نرمال خارج میکنه...گوش ندین ازش فراری باشین خود ازاری کار خوبی نی

عضو چت اورداپ
چت کردن با hamed98
hamed98 از اردبیل ١۶ دي ٩۶


چت اورداپ


کم سرمايه اي نيست

داشتن آدمهايي ک حالت را بپرسند

ولـي ...

از آن بهتر داشتن آدمهاييست

ک وقتي حالت را ميپرسند

بتواني بگويي : خوب نيستم.....
بانو1364 ١٨ دي ٩۶

ایدا16 ١٨ دي ٩۶

nafas 6 ١۶ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با hamed98
hamed98 از اردبیل ١۶ دي ٩۶

hamed98 ١۶ دي ٩۶

ممنونم

asal24 ١۶ دي ٩۶

خیلی قشنگ بود عالی بود ممنون گلللللل تقدیمتون اقا حامد

عضو چت اورداپ
hamed98
hamed98
چت اورداپ
بعضی وقتا که مثل الان داری پروفایلمو چک میکنی ...یــه حـــالـــی هـــــم ازم بـــپـــرس
تاریخ عضویت: 1 تير 91
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:فنی و حرفه ای، مشغول به کار (تأسیسات)
1,815 ثانیه، حضور
عضو ویژه
hamed98
عاشقانه های من
موزیک مورد علاقه hamed98


تشکر و قدردانی رسمی hamed98

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 8 تير 96

آهنگ صدایت با به دنیا آمدنت زیبا ترین ترانه زندگی.. نفس هایت تنها بهانه نفس کشیدن و وجودت تنها دلیل زنده بودن است ... تولدت مبارک

تصاویر ارسال شده hamed98