چت کردن با پارسا 68
love story
غصه ی عشق
---------------


Where do I begin

از کجا آغاز کنم


To tell the story

Of how great a love can be

گفتن ماجرایی را که یک عشق چقدر می تواند بزرگ باشد


The sweet love story
that is older than the sea

ماجرای عاشقانه شیرینی را که از دریا کهن سال تر است


The simple truth about
the love She brings to me

حقیقتی ساده درباره عشقی که او به می بخشد

Where do I start

از کجا آغاز کنم ؟


with her first hello

با اولین سلامش

She gave a meaning

To this empty world of mine.

به دنیای خالیم معنا داد


There is never be another love

عشق دیگری دوباره نخواهد بود

Another time

She came into my life

And made the living fine

زمانی دیگر او به زندگیم آمد و زندگی را زیبا کرد

She fills my heart

او قلبم را پر می کند !

With very special things

او قلبم را با چیزهای خاص پر می کند

With angel songs

With wild imagining

با آوازهای فرشتگان ، با تصورات وحشی

She fills my soul

With so much Love

او قلبم را با عشقی بزرگ پر می کند

That everywhere I go

I am never lonely

که هر جا می روم با عشق او هیچوقت تنها نیستم

With her along.

Who could be lonely

چه کسی می تواند تنها باشد ؟


I reach for her hand
It"s always there

به سوی دست هایش دست دراز می کنم ، او همیشه حاضر است


How long does it last

چقدر طول خواهد کشید ؟


can love be measure by the
hours in a day

آیا می توان عشق را با ساعات یک روز اندازه گرفت


I have no answers now
But this much I can say

اکنون جوابی ندارم ولی می توانم بگویم که

I know I ll need her Till the stars.

All burn away

می دانم به او نیاز دارم تا زمانی که ستارگان همه خاموش شوند

And she be there

و او باقی خواهد بود .

How long does it last

چقدر طول خواهد کشید ؟

Can be love measure

by the hours in a day

آیا می توان عشق را با ساعات یک روز اندازه گرفت


I have no answers

Now But this much I can say

اکنون جوابی ندارم ولی می توانم بگویم که

I know I ll need her Till the

"til the stars all burn away

می دانم به او نیاز دارم تا زمانی که ستارگان همه خاموش شوند


And S he"ll be there

و او باقی خواهد بود


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با پارسا 68
سعدی میگه
غم زمانه خورم یا فراق یار کشم... به طاقتی که ندارم کدام کشم ....
avahasti ١۴ دي ٩۶

میهمان هیچ کس از غم خیری ندیده ولی گاهی اوغات چنان مثل باتلاق تو رو میکشونه تو خودش که هر چقد هم دست و پا بزنی و شادی کنی فایده ای نداره

میهمان 123 ١۴ دي ٩۶

به قول یه نفر: شادم چون از غم خیری ندیدم

عضو چت اورداپ
پارسا 68
پارسا 68
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 14 دي 96
تولد: 20 فروردين
محل زندگی:
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:فنی و حرفه ای
عضو تأیید شده
پارسا 68
آخرین حضور: 23 دي 96
موزیک مورد علاقه پارسا 68


تشکر و قدردانی رسمی پارسا 68

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده پارسا 68