نفسna

جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

چت کردن با نفسna


چت اورداپ


از دردهای کوچک است که آدم می نالد
وقتی ضربه
سهمگین
باشد؛لال می شوی
باران099 ١٧ ساعت قبل

زیبا

مستی44 ١٧ ساعت قبل

هستی1 ١٧ ساعت قبل

مسعود35 ١٢ اسفند ٩۵

7833 ١٢ اسفند ٩۵

زیبا

grand mother ١٢ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسna
نفسna از آذربایجان غربی ٢٩ اسفند ٩۵


علی4444 ٣٠ اسفند ٩۵

داغون میکنه ادم رو این فیلم.........بخاطر غرور.......عید رو خراب کرد خاطرات....

پویا 16 ٢٩ اسفند ٩۵

هرچی بدبختیه از غروره زیاده

banoo_18 ٢٩ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسnaالله نگه دارتون
آهو26 ۴ اسفند ٩۵

الناز33 ۴ اسفند ٩۵

روژین80 ١ اسفند ٩۵

بژی کورد این شفیع رحمانیه انقد بچه خوبیه ؟؟؟؟؟

grand mother ٧ بهمن ٩۵

مهسا 29 ٧ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسna
نفسna از آذربایجان غربی ٢٣ بهمن ٩۵


چت اورداپ


متشکرم
برای همه وقت هایی که مرا به خنده واداشتی.
برای همه وقت هایی که به حرف هایم گوش دادی.
برای همه وقت هایی که به من جرات و شهامت دادی.
برای همه وقت هایی که مرا در آغوش گرفتی.
برای همه وقت هایی که با من شریک شدی.
برای همه وقت هایی که خواستی در کنارم باشی.
برای همه وقت هایی که به من اعتماد کردی.
برای همه وقت های که مرا تحسین کردی.
برای همه وقت هایی که باعث راحتی و آسایش من بودی.
برای همه وقت هایی که گفتی "دوستت دارم"
برای همه وقت هایی که در فکر من بودی.
برای همه وقت هایی که برایم شادی آوردی.
برای همه وقت هایی که به تو احتیاج داشتم و تو با من بودی.
برای همه وقت هایی که دلتنگم بودی.
برای همه وقت هایی که به من دلداری دادی.
برای همه وقت هایی که در چشمانم نگریستی و صدای قلبم را شنیدی.
به خاطر همه ی این ها هیچ وقت فراموش نکن که :
لبخند من به تو یعنی " عاشقانه دوستت می دارم "
آغوش من همیشه برای تو باز است.
همیشه برای گوش دادن به حرفهایت آمادگی دارم.
همیشه پشتیبانت هستم.
من مثل کتابی گشوده برایت خواهم بود.
فقط کافی است چیزی از من بخواهی ,
بلافاصله از آن تو خواهد شد.
می خواهم اوقاتم را در کنار تو باشم.
من کاملا به تو اطمینان دارم و تو امین من هستی.
در دنیا تو از هرکسی برایم مهم تر هستی.
همیشه دوستت دارم چه به زبان بیاورم چه نیاورم.
همین الان در فکر تو هستم.
تو همیشه برای من شادی می آوری به خصوص وقتی که لبخند بر لب داری.
من همیشه برای تو اینجا هستم و دلم برای تو تنگ است.
هر وقت که احتیاج به درد دل داشتی روی من حساب کن.
من هنوز در چشمانت گم شده هستم.
تو در تمام ضربان های قلبم حضور داری......ولی خودت خواستی نباشم
a
7833 ٢۴ بهمن ٩۵

faryad66 ٢٣ بهمن ٩۵

اومدم بیا دنبالم نگرد

sara34 ٢٣ بهمن ٩۵

کجاست؟ چرا پیداش نیس؟

مهسا 29 ٢٣ بهمن ٩۵

الناز33 ٢٣ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسna


چت اورداپ


grand mother ١۵ بهمن ٩۵

هستی1 ٨ بهمن ٩۵

مستی44 ٨ بهمن ٩۵

لیانا1727 ٨ بهمن ٩۵

موافقم

رضا 210 ٨ بهمن ٩۵

خوبه که منم اونجام . بیا اونجا لاو بترکونیم

عضو چت اورداپ
گلشید ٢ بهمن ٩۵

حس تنها ٣٠ دي ٩۵

مسعود35 ٣٠ دي ٩۵

کاش

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسna


چت اورداپ


موهایم چند شبیست که بهانه ات را می گیرند
بهانه ی دستانت را ، نوازش هایت را ، نفس هایت را و ...
کجایی که ببینی
تار تار موهایم انتظار تو را می کشند
کجایی ...
ارسلان جووون ۵ بهمن ٩۵

مبارکت باشه

نفسna ۵ بهمن ٩۵

بعله موهای خودمه ممنون مامان بزرگ محمد

محمدرضا3030 ۵ بهمن ٩۵

تو با من سرگرانی و من از قهر تو غمگینم ولی شادم به اینکه با کسی شادی هر از گاهی تو دربند نگاهی نیستی، هرگز نمی فهمی که قلیانهای دربند و فرحزادی هر از گاهی...

grand mother ۵ بهمن ٩۵

انشاا... پیداش میشه

ارسلان جووون ۵ بهمن ٩۵

عکس موهایه خودته؟

آهو26 ۵ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسna
تو را مثل قانون…
کسی رعایت نمی کند؛
چرا غمگینی دلم؟
تو را برای شکستن سرشته اند…
جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
ججججججججججججججججججججججججججججججججججججییییییییییغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ


چت اورداپ

گلشید ٢ بهمن ٩۵

المیرا-77 ٢ بهمن ٩۵

لیلیوم ٢ بهمن ٩۵

نفسم چی شده سایتو گذاشتی رو سرت

نفسna ١ بهمن ٩۵

نه این دربرابر دردم کم بودد

بهاره123 ١ بهمن ٩۵

احیانا گلوت پاره نشد؟

sanan ١ بهمن ٩۵

نفس خانوم حنجره تون سالمه ایا بعد از این همه جییییییییییییییییییییییییییییغ

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسna


چت اورداپ


ﺷﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ:
1-اﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﯽ
2-اﻧﭽﻪ ﺩﺍﺭﯼ
3_ﻭ انچه ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ

ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺍﻭﻟﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺩﻭﻣﯽ ﻭ ﺳﻮﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﭼﻮﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ انها ندارید ﻭ ﻫﺮ ﺩﻭﯼﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ .
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺴﺎﺯﯾﺪ، ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷود....
نفسna ٢٨ دي ٩۵

الناز33 ٢٨ دي ٩۵

واقعا فقط باید 1 مهم باشه .. 2 و 3 زندگی برا خود ادم نیست

گلشید ٢٨ دي ٩۵

نفسna ٢٨ دي ٩۵

فداتون

امیر 464 ٢٨ دي ٩۵

عالییییییییییییی

تینا2020 ٢٨ دي ٩۵

عالی بود

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسna

دلم گرفته ای رفیق لبریز بغضم این روزا
هیشکی نمیفهمه منو خستم از این حال و هوا
دلم گرفته ای رفیق جا موندم انگار از همه
از حال روزام اینروزا هرچی بگم بازم کمه


کاشکی منم شبیه تو کم میشدم از روزگار
واسه دوباره دیدنت بگو مونده چندتا بهار
هنوز به یاد تو شبا به آسمون خیره میشم
یا با منو با خودت ببر یا دوباره بیا پیشم


چت اورداپ


خستم منم ببر پیش خودت
نفسna ٢٨ دي ٩۵

هستم ارومم ولی یه چیزی کمه نمیدونم چیه

سرباز888 ٢٨ دي ٩۵

با تمام وجود با خذا باش تا ارامش رو تجربه کنی

asal24 ٢٨ دي ٩۵

نفسna ٢٨ دي ٩۵

ma00089 ٢٨ دي ٩۵

گلشید ٢۵ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسna


چت اورداپ


وقتی کسی تورا میرنجاند
ناراحت نشو
چون این قانون طبیعت است
که درختی که میوه شیرین تر دارد سنگ بیشتر می خورد
نفسna ٢٨ دي ٩۵

سرباز888 ٢٨ دي ٩۵

پروردگار ممنونم

گلشید ٢٨ دي ٩۵

نفسna ٢٨ دي ٩۵

ma00089 ٢٨ دي ٩۵

فاطمه123 ٢٨ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسna


چت اورداپ


کاش بیاد...........
حس تنها ٢٣ دي ٩۵

اومتم

الناز33 ٢٣ دي ٩۵

ان شاالله میاد..

علی4444 ٢٣ دي ٩۵

اره واقعا بعضیا جنبه ندارن باهاشون خوب باشن زیادی پررو میشن

نفسna ٢٣ دي ٩۵

داداشم خیلیا بودن ولی بعضیهاشون خودشون نخواستن محبت زیادی بکنی طرف جر میخوره.... به امیدخدا میاد

lordddd ٢٣ دي ٩۵

اومدم خووو اینکارا چیه

علی4444 ٢٣ دي ٩۵

اها خواسم بدونم داداشت کیه فهمیدم حالا ...... خدا کنه بیاد خوشحال شی

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسna
جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
جیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ
ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججیییییغ
جججججججججججججججججججییییییییییییییییییییییییییغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
جییییییییییییییییییغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
ججججججججججججججججججییییییییییییییییییییییغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججیغ
جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ
جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
جیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ
ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججیییییغ
جججججججججججججججججججییییییییییییییییییییییییییغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
جییییییییییییییییییغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
ججججججججججججججججججییییییییییییییییییییییغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججیغ
جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ
خب چیه نالاخت بودم گفتم سر کیبورد بدبخت خالی کنم


چت اورداپ


دیوونه هم خودتی
نفسna ٢٣ دي ٩۵

درسته پرنیا گلکم ممنون ممنون رضا دقیقا کباصبببببببببببببببببببببببببببببببب تا خرماتو نخورم جایی نمیرم نگران نباش جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

چنار ٢٣ دي ٩۵

سومت نشد خرما بخوریم..اخه اون چیز سیاه رو زدی میام زیر پستت هی میخوام روضه بگم

reza rezaei ٢٢ دي ٩۵

نفس ببین اره شاید بتونی با اون غیرممکن خودتو راحت کنی اما یه جمعی رو ناراحت میکنی.فکر مادر و پدرتم باش.اونام هستن

parnya ٢٢ دي ٩۵

برای غیر ممکن خودتو اذیت نکن تمام توان تو بکار بگیر فراموشش کنئ

هستی 088 ٢٢ دي ٩۵

نفسna ٢٢ دي ٩۵

پرنیا نمیشه فقط خودم میدونم با چی خوب میشم که غیر ممکنه هستی نموشه ممنون همچنین

عضو چت اورداپ
الناز33 ٢٢ دي ٩۵

هر چیز که در جستن آنی آنی...= از کوزه همان تراود که در اوست

yasi banoo ٢٢ دي ٩۵

علیییی ٢٢ دي ٩۵

ژالان ٢٢ دي ٩۵

اری تو همانی

المیرا-77 ٢٢ دي ٩۵

نفسna ٢٢ دي ٩۵

ممنون

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسna
For every day, I miss you.
For every hour, I need you.
For every minute, I feel you.
For every second, I want you.
Forever, I love you..!!


چت اورداپ


a a
آیت ٢٢ دي ٩۵

parnya ٢٢ دي ٩۵

ژالان ٢٢ دي ٩۵

ای جان. به پای هم پیر بشید

نفسna ٢٢ دي ٩۵

الناز33 ٢١ دي ٩۵

مهسا77 ٢١ دي ٩۵

perfect

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسna


چت اورداپ


منو عشقم همین الان یهویی
ای من فدای اون دستای تپلت
grand mother ٢٢ دي ٩۵

چه اسم جالبی اژوان معنیش یعنی چی دخترونه هست یا پسرانه

parnya ٢٢ دي ٩۵

آستین کوتاه پوشیدی وسط زمستون سیب زدی نه قلب

نفسna ٢٢ دي ٩۵

فدات مامان بزرگ اژوان روچشام

grand mother ٢٢ دي ٩۵

عشقت دستاش خیلی نازه قلبش هم که بی نهایت خوشگله اسم عشقت چیه از طرف من ببوسش

نفسna ٢٢ دي ٩۵

بله موخای عکس دیگم بزارم

ژالان ٢٢ دي ٩۵

جدی دستای خودتونه؟

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسna


چت اورداپ


کاش میدانستی که چشمانم چگونه تقاص این فاصله ها را پس میدهند وقتی تو را میخواهند و تو در کنارم نیستی...
grand mother ٢١ دي ٩۵

banoo_18 ١٩ دي ٩۵

و خدا هست.....

چنار ١٩ دي ٩۵

میشه چشامونو باهم عوض کنی...چشاتون سگ داره میترسم باعث اذیت بچه ها بشه

مسعود35 ١٩ دي ٩۵

نفسna ١٩ دي ٩۵

asal24 ١٩ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسna
بغض داره خفم میکنه
جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ


چت اورداپ


از دشمنت یه بار بترس
ولی
از دوست خودت هزاران بار
banoo_18 ١٩ دي ٩۵

دوس دارم.......نمیدونم....ولی فقط میدونم هرچی بشه خدا هست.....هست..هست..هست.

نفسna ١٧ دي ٩۵

چناز گودااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا واقعا بهم میاد خوشکل شدم جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ دوای دردم نیست چقد بگم اینم بگذره چیزی نیست

چنار ١٧ دي ٩۵

نفس یه چیزی بگم هیچی اون چیز سیاه خیلی بهت میاد...دوت جیغغغغغغغغغغغ بزن خوب میشی بعدشم درمورد پیشنهاد بیشرمانم فکریدی؟/

نفسna ١٧ دي ٩۵

ممنون از همدردیتون ولی نمیتونم حتی اهنگ غمگینم گوش دادم نمیشه نمیاد جیغغغغغغغغغغغغ ممنون مال همتونو خوندم ولی حوصله ندارم تک تک جواب بدم شرمنتون

هکر قلب ١٧ دي ٩۵

اخ گفتی دلم منم پره

خوشگل شهر پریا ١٧ دي ٩۵

بیخیال عزیزم.اونقد گریه کن تا خالی شی و اشکات بند بیاد بعدشم صورتتو بشور و ی نفس عمیق بکش و بیخیال و خووووووووش باش

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسna


چت اورداپ
چت اورداپ


امروز اشک هایم چه بچه شده اند .. !گونه هایم را با سرسره اشتباه گرفته اند
banoo_18 ١٩ دي ٩۵

گرند مادر نفسی

نفسna ١٨ دي ٩۵

grand mother ١٨ دي ٩۵

ﺯﻥ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻭﻓﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺳﺨﺖ، ﻭﻟﯽ ﻋﻤﯿﻖ ! ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻋﻤﯿﻖ ﮐﻪ ﺁﺧﺮ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻏﺮﻕ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ نفس

آیت ١٨ دي ٩۵

نفسna ١٨ دي ٩۵

مامانی نشکن فدات شم علی ممنون انشاالله همیشه شاد باشین خودتون

هکر قلب ١٨ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسna

توقلب سوخته ی مرا مرحم نهادی


چت اورداپ

نفسna ١٩ دي ٩۵

فدات گلکم اونش دیگه مخفیه خودش میدونه

asal24 ١٩ دي ٩۵

ای جان ، کیو میگی حالا

عضو چت اورداپ
نفسna
نفسna
چت اورداپ
جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
تاریخ عضویت: 24 خرداد 95
تولد: 27 مرداد
محل زندگی:
جنسیت:خانم، مجرد (متعهد)
تحصیلات:علوم تجربی، در حال تحصیل
عضو تأیید شده
نفسna
ارامش خیال
موزیک مورد علاقه نفسna


تشکر و قدردانی رسمی نفسna

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 23 دي 95

تشکر و قدردانی رسمی بابت حضور در سایت ومشارکت در پاتوق

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 1 آذر 95

دوست عزیز حضورتان شیرین و مستدام

تصاویر ارسال شده نفسna