شبکه اجتماعی دانشجویان گرافیک در یزد

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با نرگس یزد 23
نرگس یزد 23 از یزد ٢٩ بهمن ٩۶


چت اورداپ

آپامه جان ٢٩ بهمن ٩۶

جونم نرگسی

سلطان مسعود ٢٩ بهمن ٩۶

هی وای من،ذهنو ودل و قلب شماها مث امواج دریا دایم در تلاطمه کمی دقت،دیرباوری،غرور

عضو چت اورداپ
چت کردن با نرگس یزد 23
نرگس یزد 23 از یزد ٢٩ بهمن ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با نرگس یزد 23
نرگس یزد 23 از یزد ٣٠ آذر ٩۶
سلام بر همگی یلداتون مبارک
parnya ٣٠ آذر ٩۶

سلام یلدا مبارک

sattar ٣٠ آذر ٩۶

_ارسلان_ ٣٠ آذر ٩۶

♥وحید♥ ٣٠ آذر ٩۶

یلدا مبارک

عضو چت اورداپ
چت کردن با نرگس یزد 23
نرگس یزد 23 از یزد ٣٠ آذر ٩۶


چت اورداپ

محمدرضا یزد ٣٠ آذر ٩۶

تو اگه O مثبتم باشی دهنده خون عمومی اما خون تو تو هیچ رگی نمیره

آوااااای بهار ٣٠ آذر ٩۶

به همه هم نمیخوری اجی جانم توواسه یه نفری

عضو چت اورداپ