شبکه اجتماعی دانشجویان پزشکی در یزد

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با هری پاتر
هری پاتر از یزد ١٧ مرداد ٩٧


چت اورداپپیام مدیریت سایت به کاربرا
پاییز جنوب ١۴ آبان ٩٧

محمدرضاا ٢٠ مرداد ٩٧

کامی سیتی ١٧ مرداد ٩٧

کسی زشت نیست زیبایش در چیز دیگس تو مخلوقات ادم زشت نیست البته بجز این

سلطان مسعود ١٧ مرداد ٩٧

حجی زشتوک یک ماچی بده ور مو

ایوب2 ١٧ مرداد ٩٧

sattar ١٧ مرداد ٩٧

وبمستر چقدر زشته....

عضو چت اورداپ
چت کردن با هری پاتر
هری پاتر از یزد ١٨ مرداد ٩٧


چت اورداپمهدی مدیریت سایت رفت قاطی متاهلا
پاییز جنوب ١۴ آبان ٩٧

اع مهدی مبارک شیرینی نمی خای بدی خسیس

yalda1374 ٢٢ مرداد ٩٧

مبارکه داداش مهدی

محمدرضاا ٢٢ مرداد ٩٧

محمدرضاا ٢٠ مرداد ٩٧

پوریا کفترباز ١٨ مرداد ٩٧

یه کم زیادی سبزه هستن.

محمدرضاا ١٨ مرداد ٩٧

عضو چت اورداپ