شبکه اجتماعی دانشجویان معماری در یزد

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با yalda1374
yalda1374 از یزد ٢۴ خرداد ٩٧
آمدم تا مست و مدهوشت کنم اما نشد
عاشقانه تکیه بر دوشت کنم اما نشد


چت اورداپ

کامی سیتی دیروز

کوچ تا چند مگر می شود از خویش گریخت...؟

الناز33 دیروز

خیلی سخته گاهی نمیدونی از دست دادی یا از دست رفتی

صبا مشهد دیروز

نرگس23 ٢۴ خرداد ٩٧

yalda1374 ٢۴ خرداد ٩٧

هستی وحید اقاعبدالله

♥وحید♥ ٢۴ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با yalda1374
yalda1374 از یزد ٢۴ خرداد ٩٧
ميتونم فراموشت کنم، اما نميکنم
چون احساسى که بهم دادى
مثل خودت بى ارزش نبود ..


چت اورداپ

yalda1374 ٢۴ خرداد ٩٧

دوستان ممنون گل تقدیم به وجود گلتون

میهمان 123 ٢۴ خرداد ٩٧

جالب بود

سوگند07 ٢۴ خرداد ٩٧

آوای بهار ٢۴ خرداد ٩٧

کامی سیتی ٢۴ خرداد ٩٧

قشنگ بود

نرگس23 ٢۴ خرداد ٩٧

میتونم؟نمیتونم فراموش کنم دردمن این این است

عضو چت اورداپ
چت کردن با yalda1374
yalda1374 از یزد ١٧ خرداد ٩٧
مثل کوهیم و از این فاصِله هامان چه غَم است ..
لذت عشقِ من و تو
نَرسیدن به هَم است ..!


چت اورداپ

پسرک معتاد ٢٩ خرداد ٩٧

الناز33 ٢٣ خرداد ٩٧

ارفین باید قبول کنی.. ی جمله روانشناسیه

ارفین ٢٣ خرداد ٩٧

حرف النازو من قبول ندارم.

شایناا ٢٣ خرداد ٩٧

حرف النازو من قبول دارم.

الناز33 ٢٣ خرداد ٩٧

اوج عشق همیشه نفرته.. منظورم ب وصل نرسه ب نفرت میرسه بود

صبا مشهد ٢٣ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با yalda1374
yalda1374 از یزد ٢۴ خرداد ٩٧
دیگر مرا

به داشتن تو انتظاری نیست

نه من حال عاشقی دارم

نه تو لیاقت عاشق شدن


چت اورداپ

پسرک معتاد ٢٩ خرداد ٩٧

آوای بهار ٢۶ خرداد ٩٧

**abdolla** ٢۵ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با yalda1374
yalda1374 از یزد ٢۴ خرداد ٩٧
سکوت نوشته هایم
پر از دلتنگی است
کجای واژه های شعرم
نامت را بنویسم
که پر از تنهایی است ...


چت اورداپ

پسرک معتاد ٢٩ خرداد ٩٧

کامی سیتی ٢۵ خرداد ٩٧

شعر نه یک کلمه حضوری رودر رو همین کسی معنی شعر را نمیداند

dr_mohammad ٢۵ خرداد ٩٧

جووووووووون عجب دافی

شیانا ٢۵ خرداد ٩٧

ارمین جووونم ٢۴ خرداد ٩٧

**abdolla** ٢۴ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ