شبکه اجتماعی دانشجویان معماری در یزد

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با yalda1374
yalda1374 از یزد ٢۴ اسفند ٩٧
تدی عزیزم


چت اورداپ

محسن 123 ٢۴ اسفند ٩٧

قشنگه . مخصوصا اگر حرف بزنه

reza _ 13 ٢۴ اسفند ٩٧

نیم رخ بگیر، ایجوری فقد نوک خالیه که ...

ساقه طلایی ٢۴ اسفند ٩٧

چه بانمک

عضو چت اورداپ
چت کردن با yalda1374
yalda1374 از یزد ٢١ اسفند ٩٧
؟
کسی چه میداند؛
شاید همزمان
که بلند بلند میخندیم
و از گوشه ی چشم هایمان
یکی دو قطره اشک
که جاری نشده خشک می شود؛
یکی از درونمان دارد
بیصدا گریه می کند
من !
به اشک شوق آدم ها مشکوکم!
.


چت اورداپ

ارفین ٢١ اسفند ٩٧

چه لبانی چه گونه هایی چه چسمانی چه موهایی به به چه نگاهیی

سوگند ٢١ اسفند ٩٧

چه عکسی

محسن 123 ٢١ اسفند ٩٧

هم متن و هم عکس عالیه

عضو چت اورداپ
چت کردن با yalda1374
yalda1374 از یزد ٢١ اسفند ٩٧

نه مثل فرهاد
کوهی برای تراشیدن دارم
نه مثل مجنون
بیابانی برای دیوانگی
من تنها
به دوست داشتنت مشغولم
از سلام خورشید
تا مرگ ماه
و این سخت‌ترین کار دنیاست
وقتی هوای شهر تو
همیشه ابریست..


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با yalda1374
yalda1374 از یزد ١۴ اسفند ٩٧
؟
‌اگر آمدی...
باید چشمانت
دستانت
گواهِ بودنت باشند
ساده بگویمت
باید حوصله کنی؛
گذشته از روزهایی که
بی هیچ ترسی؛ با همه ی بودنم
عاشقی می کردم گذشته!
.


چت اورداپ

من و تو 123 ١۴ اسفند ٩٧

دنیا000001 ١۴ اسفند ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با yalda1374
yalda1374 از یزد ٧ اسفند ٩٧
آقا یاسر لطفا منم بلاک کنید دیه نتونم بیام اینجا پستما هم پاک کردم
avin boukan ١۴ اسفند ٩٧

یلدا خوبی ؟....... ......

دخترافغان ٧ اسفند ٩٧

معتادی که خودت نمیتونی اراده کنی که نیای؟

عضو چت اورداپ