شبکه اجتماعی دانشجویان علوم سیاسی در گلستان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
ladymitra ٢٨ دي ٩٧

خود عکسو خواستم بفرستم اشتباهی لینکش اومد

الناز33 ٢٨ دي ٩٧

خسته نباشی لینک مشکل دار هس کلا

ladymitra ٢٨ دي ٩٧

واسه خودمم باز نمیشه

*زهرا* ٢٨ دي ٩٧

منم بازنشد.

الناز33 ٢٨ دي ٩٧

باز نمیشه برام خوش اومدی لیدی ..

عضو ارشد
  چت کردن با ladymitra
ladymitra از گلستان ٢۶ دي ٩٧


چت اورداپ

ladymitra ٢٨ دي ٩٧

ارفین ٢٨ دي ٩٧

سلام خوش اومدی لیدی میترا

ladymitra ٢٨ دي ٩٧

فرهاد1842 ٢٧ دي ٩٧

ladymitra ٢۶ دي ٩٧

ممنون

parnya ٢۶ دي ٩٧

سلام خوش اومدی لیدی میترا

عضو ارشد