شبکه اجتماعی دانشجویان الکترونیک در گلستان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با مجید گرگان@
مجید گرگان@ از گلستان ٢٢ شهريور ٩٧


چت اورداپ


سلام به همگی دوستان
خوبید؟
چه خبرا
مجید گرگان@ ٢٢ شهريور ٩٧

الناز33 sattar کامی سیتی

کامی سیتی ٢٢ شهريور ٩٧

سلام ب روی ماهت

sattar ٢٢ شهريور ٩٧

سلام...خوش اومدی...

الناز33 ٢٢ شهريور ٩٧

علیکم سلام خیلی خیلی خوش اومدی

مجید گرگان@ ٢٢ شهريور ٩٧

0afshin0 lمرسی

0afshin0 ٢٢ شهريور ٩٧

سلام بر عزیز دل برادر؛ خوش اومدی، سلامتی وجودت

عضو چت اورداپ