شبکه اجتماعی دانشجویان الکتروتکنیک در گلستان

متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته الکتروتکنیک

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با said68
said68 از گلستان ١٠ شهريور ٩٧
سوالهای مهم دهه محرم:

1_شام چه ساعتی میدن؟
2_شام چی میدن؟
3_شام چی هست حالا؟
4_مطمئنی اینجا شام میدن؟
5_اینهمه بریم شام داده باشن چی؟
6_خواستن شام بدن یه تک زنگ میزنی؟
7_واسم جا میگیری موقع شام؟
عضو چت اورداپ
چت کردن با said68
said68 از گلستان ۶ شهريور ٩٧
از حموم عمومی در اومدیم و نم نم بارون میزد ،خانومی جوان و محجبه بساط لیف و جوراب و ... جلوش پهن بود ،دوستم رفت جلو و آروم سلام کرد و نصفه بیشتره لیف و جوراباشو خرید !
تعجب کردم و پرسیدم: داداش واسه کی میخری ؟
ما که تازه از حموم در اومدیم ،اونم اینهمه !

گفت: تو این سرما از سر غیرتشه که با دستفروشی خرجشو در میاره ،وگرنه میتونست الآن تو یه بغل نرم و یه جا گرم تن فروشی و فاحشگی کنه !
پس بخر و بخریم تا شرف و ناموس مملکتمون حفظ شه ،برگشت تو حموم و صدا زد: نصرت اینارو بزار دم دست مردم و بگو صلواتیه

said68 ۶ شهريور ٩٧

نه نخوندم الهام، البته برا بعضی ها فتوشاپه رها

عضو چت اورداپ
چت کردن با said68
said68 از گلستان ۶ شهريور ٩٧
گفته بودی که اگر بوسه دهی توبه کنم
که دگر بار از این گونه خطاها نکنم
بوسه دادی و چو برخاست لبم از لب تو
توبه کردم که دگر توبه بیجا نکنم
عضو چت اورداپ
چت کردن با said68
said68 از گلستان ۶ شهريور ٩٧
هرکه فرهاد شود در ره عشق
همه کس در نظرش شیرین است
تهمت کفر به عاشق نزنید
عاشقی پاکترین آیین است
عضو چت اورداپ