شبکه اجتماعی دانشجویان موسیقی در کرمانشاه

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با mehdi72831
mehdi72831 از کرمانشاه ٨ مهر ٩٧
می‌خواهم آب شوم در گستره افق
آنجا که دریا به آخر می‌رسد و آسمان آغاز می‌شود،
می‌خواهم با هر آنچه
مرا در بر گرفته یکی شوم،
حس می‌کنم و می‌دانم
دست می‌سایم و می‌ترسم ،
باور می‌کنم و امیدوارم که هیچ چیز
با آن به عناد بر خیزد ،
می‌خواهم آب شوم در گستره افق،
آنجا که دریا به آخر میرسد و آسمان آغاز می‌شود.


چت اورداپ

آوای بهار ٢٠ آبان ٩٧

یه پست داری فقط

mehdi72831 ٢۴ مهر ٩٧

آوای بهار مریمی عکسه رو خودم کات کردم این شکلی شد

مریمی22 ١٣ مهر ٩٧

چه عکاس هنرمندی

آوای بهار ١٣ مهر ٩٧

تصویرجالبه

mehdi72831 ١١ مهر ٩٧

آلشیا الناز فاطمه

فاطمه123 ٨ مهر ٩٧

گل گل

عضو چت اورداپ