شبکه اجتماعی دانشجویان ساختمان در کرمانشاه

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
yeganam ٢٠ تير ٩٧

boghz eshgh ٢٠ تير ٩٧

پینار ٢٠ تير ٩٧

نگین شب ٢٠ تير ٩٧

سحر2222224 ٢٠ تير ٩٧

لایک

فردین_ستاره ٢٠ تير ٩٧

واقعا همینطوره

عضو چت اورداپ
نگین شب ٢٠ تير ٩٧

عضو چت اورداپ