شبکه اجتماعی دانشجویان انگلیسی در کردستان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با دیانا88
دیانا88 از کردستان ٢١ بهمن ٩٩
مهم نیست که کجا و

چجوری زندگی میکنی !

مهم اینه که تو قلبت

احساس خوشبختی کنی

و چشمت به زندگی کسی نباشه
mahdie ٢٣ بهمن ٩٩

اتفاقا خیلی مهمه

پینار ٢٣ بهمن ٩٩

درستش همینه! هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود مقایسه نکنیم..

boghz eshgh ٢٢ بهمن ٩٩

maryam p r ٢٢ بهمن ٩٩

سامان اندی ٢٢ بهمن ٩٩

عالی

النازز ٢١ بهمن ٩٩

عضو چت اورداپ
چت کردن با دیانا88
دیانا88 از کردستان ١٨ بهمن ٩٩


چت اورداپ

مسعودآریایی ٢٢ بهمن ٩٩

ژژژژژون عیبی نداره....من توپول دوس میدارم

محسن 123 ٢٢ بهمن ٩٩

مسعود خان بیا و لطف ازنظر کارشناسی بده . بقیه نظرها یک طرف و نظر تو یک طرف

سامان اندی ٢٢ بهمن ٩٩

تپلوها هم جذابیت خاص خودشونو دارن

mahdie ١٩ بهمن ٩٩

شکمت تو پیرهنت نممی گنجه از خوشحالی ..اشکال نداره تپلی خوشگلتر شدی از این بیشتر نشو

maryam p r ١٨ بهمن ٩٩

ووووی والله

النازز ١٨ بهمن ٩٩

عیب نداره اینجوری چند کیلو بیشتر ازت داریم

عضو چت اورداپ