این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
محمدرضاا ١۴ بهمن ٩۶

داداش این چتروم اگه خرابش کنه میری زیر اوار مهدی بیا پاتوق

aran16 ۵ دي ٩۶

باران 1384 ٢٧ مهر ٩۶

مظلوم دخترای بد بخت

yasna67 ٢۴ مهر ٩۶

nafas 6 ٢۴ مهر ٩۶

m17000 ٢۴ مهر ٩۶

عضو ارشد
آزاده هستم ١٨ آذر ٩۶

از تو بعیدههه

nafas 6 ۵ آذر ٩۶

الناز33 ۵ مهر ٩۶

رایا26 ۵ مهر ٩۶

باران099 ٢٩ تير ٩۶

خب شمارشو حذف کن

الهه تاریکی ٢٨ تير ٩۶

عضو ارشد
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم چهارمحال بختیاری