این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
ایدا16 ١۵ ساعت قبل

میگذرد...

رسول1475 ١۶ ساعت قبل

بانوی دی ١۶ ساعت قبل

میگذرد...

♥وحید♥ ١۶ ساعت قبل

زیبا گل گل

عضو ارشد
رسول1475 ١۶ ساعت قبل

♥وحید♥ ١۶ ساعت قبل

همه الکیم باشه میگن میخندن ولی رسولمونهمش غمگین

عضو ارشد
عضو ارشد
چت کردن با رسول1475


چت اورداپ


پسر:عشقم شرط بندی کنیم؟؟؟

دختر : باشه عزیزم…بکنیم…

پسر : تو نمی تونی ۲۴ ساعت بدون من بمونی…

دختر : می تونم…

پسر : می بینیم..

۲۴ ساعت شروع می شه و دختر از سرطان عشقش و اینکه خیلی زود قراره بمیره خبر نداشته…

۲۴ ساعت تموم می شه و دختر میره جلوی در خونه ی پسر..

در می زنه ولی کسی در رو باز نمی کنه…داخل خونه می شه و پسر رو می بینه

که روی مبل دراز کشیده و روش یه یادداشت هست…

یادداشت : ۲۴ ساعت بدون من موندی…
رسول1475 ١۶ ساعت قبل

♥خانوم گل♥ ١۶ ساعت قبل

الهی بترکی رسول با این پستات اشکمو درآوردی خدا ازت نگذره [sm06

عضو ارشد
رسول1475 ١۶ ساعت قبل

♥خانوم گل♥ ١۶ ساعت قبل

parnya ١۶ ساعت قبل

حتی اگه فوت کرده باشه

عضو ارشد