این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با reza 7
reza 7 از چهارمحال بختیاری ٩ فروردين ٩٧
سنگ هایی که به دیوار فراق تو زدم
کعبه میشد من اگر خانه بنا می کردم …


چت اورداپ

صبا مشهد ١٨ تير ٩٧

هستی1 ١٨ تير ٩٧

آوای بهار ١٨ تير ٩٧

ماسه نفریم دوگل دادی..گل من کو

reza 7 ١٧ تير ٩٧

رها اوای بهار،الناز،پینار

پینار ١۶ تير ٩٧

الناز33 ١۶ تير ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با reza 7
reza 7 از چهارمحال بختیاری ٢۵ فروردين ٩٧
نه وصلت دیده بودم کاشـکی ای گل نه هـجرانت
که جــانم در جــوانی سوخت ای جـانم به قربانت
تحمـل گفتـی و مـن هـم کـه کـردم سـال ها اما
چـقـدر آخـر تـحـمـل بـلـکه یـادت رفـتـه پـیـمــانـت
تـمنـای وصـالـم نـیـسـت عـشـق من مگیر از مـن
بـه دردت خـو گـرفـتـم نـیـسـتـم در بـنـد درمـانــت
چه شبـهایی که چون سایه خـزیدم پای قـصر تو
بـه امـیـدی که مـهـتـاب رخـت بـیــنـم در ایـوانــت
دل تـنـگـم حـریـف درد و انــدوه فـــراوان نـیـسـت
امــان ای ســنـــگــدل از درد و انـــدوه فــراوانــت.....


چت اورداپ

elena7 ٢٢ خرداد ٩٧

یک پیاله شعر تازه یک وجب دلواپسی زیر قیمت می فروشم مشترے دارد کسی..؟

آوای بهار ٢٢ خرداد ٩٧

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند --- بلبل شوقم هوای نغمه خوانی می کند ---> طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند ازدفاتراژده هاا

reza 7 ١۵ خرداد ٩٧

سلطان پریسا اژدها هستی

هستی1 ١٣ خرداد ٩٧

اژده ها ١٣ خرداد ٩٧

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند --- بلبل شوقم هوای نغمه خوانی می کند ---> طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند

banoo_18 ١٣ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ