این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با reza 7
reza 7 از چهارمحال بختیاری ٩ فروردين ٩٧
سنگ هایی که به دیوار فراق تو زدم
کعبه میشد من اگر خانه بنا می کردم …


چت اورداپ

سلطان مسعود ١۶ ساعت قبل

با هر که به غیر از غمتوفاصله دارم» با من بنشین با تودلی یک دله دارم » سر می رود از دست، همه حوصله ی من» یعنی که برای تو فقط حوصله دارم

reza 7 ٢٨ ارديبهشت ٩٧

الناز سارا ستار عزیز کوارک

کوارک ٢٨ ارديبهشت ٩٧

sattar ٢٨ ارديبهشت ٩٧

سارا 890 ٢٨ ارديبهشت ٩٧

الناز33 ٢٨ ارديبهشت ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با reza 7
reza 7 از چهارمحال بختیاری ٢۵ فروردين ٩٧
نه وصلت دیده بودم کاشـکی ای گل نه هـجرانت
که جــانم در جــوانی سوخت ای جـانم به قربانت
تحمـل گفتـی و مـن هـم کـه کـردم سـال ها اما
چـقـدر آخـر تـحـمـل بـلـکه یـادت رفـتـه پـیـمــانـت
تـمنـای وصـالـم نـیـسـت عـشـق من مگیر از مـن
بـه دردت خـو گـرفـتـم نـیـسـتـم در بـنـد درمـانــت
چه شبـهایی که چون سایه خـزیدم پای قـصر تو
بـه امـیـدی که مـهـتـاب رخـت بـیــنـم در ایـوانــت
دل تـنـگـم حـریـف درد و انــدوه فـــراوان نـیـسـت
امــان ای ســنـــگــدل از درد و انـــدوه فــراوانــت.....


چت اورداپ

سلطان مسعود ٢٠ ارديبهشت ٩٧

عالی

reza 7 ٢٠ ارديبهشت ٩٧

پریسا شایان

شایان 123 ٢٠ ارديبهشت ٩٧

banoo_18 ١٩ ارديبهشت ٩٧

reza 7 ٨ ارديبهشت ٩٧

الناز صبا النا

elena7 ٧ ارديبهشت ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با reza 7
reza 7 از چهارمحال بختیاری ١٧ اسفند ٩۶
تاج از فرق فلک برداشتن
جاودان آن تاج بر سرداشتن
در بهشت آرزو ره یافتن
هر نفس شهدی به ساغر داشتن
روز در انواع نعمت ها و ناز
شب بتی چون ماه در بر داشتن
صبح از بام جهان چون آفتاب
روی گیتی را منور داشتن
شامگه چون ماه رویا آفرین
ناز بر افلاک اختر داشتن
چون صبا در مزرع سبز فلک
بال در بال کبوتر داشتن
حشمت و جاه سلیمان یافتن
شوکت و فر سکندر داشتن
تا ابد در اوج قدرت زیستن
ملک هستی را مسخر داشتن
برتو ارزانی که ما را خوش تر است
لذت یک لحظه "مادر" داشتن......


چت اورداپ

reza 7 ۵ فروردين ٩٧

اوا الناز جان

الناز33 ۵ فروردين ٩٧

آوااااای بهار ١٩ اسفند ٩۶

زندگی زیباست...زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست...گربیفروزیش موج شعله اش ازهرکران پیداااست..و رنه خاموشش است و خاموشی گناه ماست

reza 7 ١٩ اسفند ٩۶

اوا نازی جان

نازی ١٩ اسفند ٩۶

آوااااای بهار ١٩ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ