متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته ادبیات فارسی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
صبا مشهد ١٨ خرداد ٩٧

الناز33 ١٨ خرداد ٩٧

مسیح عاشق ١۶ خرداد ٩٧

تاوان تنها اشتباهم اشتباه است......................اعدام روح بی گناهم اشتباه است

parnya ١۶ خرداد ٩٧

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را

آشناا ١۶ خرداد ٩٧

منو میگه ایا؟

♥وحید♥ ١۶ خرداد ٩٧

خدایی نتونستم بخونم

عضو چت اورداپ
چت کردن با فتانه77


چت اورداپ

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم
میهمان 123 ١۶ خرداد ٩٧

جمله قشنگیه. اینم خیلی دوست دارم: حال من خوب خراب است، به آن دست نزن

parnya ١۶ خرداد ٩٧

دقیقا مثل من

فتانه77 ١۶ خرداد ٩٧

نمیخندیم شما را بسوی خود میکشانیم جنبه باید تا غمگین نبود

♥وحید♥ ١۶ خرداد ٩٧

فتانه فاز عمی یاید بلاکت کنم

فتانه77 ١۶ خرداد ٩٧

اینطوری هستی خانوما ارامش ندارن

آشناا ١۶ خرداد ٩٧

این بانو دارد دل مرا به گونه ای ناممکن بر سوی خود میکشاند چرا؟"

عضو چت اورداپ