شبکه اجتماعی دانشجویان نمایش در همدان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با زوشا
زوشا از همدان ٩ دي ٩٧


چت اورداپ

چت روم‌گلشن
آدامس خرسی ٩ دي ٩٧

چت اورداپ

خوشم نیومد ازش:/

مسعودآریایی ٩ دي ٩٧

تبلیغ ممنوع

desperado ٩ دي ٩٧

قدیما تا ازین تبلیغا میکردی بلاک بودی

عضو چت اورداپ
چت کردن با زوشا
زوشا از همدان ٩ دي ٩٧


چت اورداپ

زوشا ٩ دي ٩٧

ممنون

desperado ٩ دي ٩٧

قشنگ،بید

عضو چت اورداپ
چت کردن با زوشا
زوشا از همدان ٩ دي ٩٧


چت اورداپ

زوشا ٩ دي ٩٧

ممنون

آدامس خرسی ٩ دي ٩٧

بهش برسی

زوشا ٩ دي ٩٧

اره خیلی دوسش دارم

آدامس خرسی ٩ دي ٩٧

ب امید علاقه داری

زوشا ٩ دي ٩٧

ممنون امید

آدامس خرسی ٩ دي ٩٧

چقد جالب وپرمحتوا:/

عضو چت اورداپ
چت کردن با زوشا
زوشا از همدان ٩ دي ٩٧


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با زوشا
زوشا از همدان ٩ دي ٩٧


چت اورداپ

عضو چت اورداپ