شبکه اجتماعی دانشجویان طراحی و دوخت در همدان

متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته طراحی و دوخت

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ٢۶ دقیقه قبل


چت اورداپ
گفتم اگر نبینمت مهر فرامُشم شود

می‌روی و مقابلی غایب و در تصوری

جان بدهند و در زمان زنده شوند عاشقان

گر بکشی و بعد از آن بر سر کشته بگذری

سعدی
قره داغ ١٧ دقیقه قبل

این شد

3پیده ٢٢ دقیقه قبل

پسرک معتاد ٢٣ دقیقه قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ١ ساعت قبل


چت اورداپ


از این بگذریم که میتونه یکی از پستای مزخرف جواطیه باشه

بنظرتون با جرثقیل جابجا میشه؟؟؟
از دنبه و میه هاش جانمونه ی وقت خدای ناکرده
سوگند ٢٧ دقیقه قبل

رضایی پشه دو ورت نباشع سپید

reza rezaei ٣۴ دقیقه قبل

3پیده ٣۵ دقیقه قبل

سوگند اجی اینو مسعود باید بگه

سوگند ٣٨ دقیقه قبل

سپیده ب نظر تو این تصویر چیزی فراتر از چاق نیست؟؟؟ احتمالا بیماری پرکاری تیروییدی جیزی دارع

3پیده ۴٠ دقیقه قبل

عایا مسعود ک همیشه میگ توپول منظورش در این حد هس یا چاقتر از این؟؟

سوگند ۴٣ دقیقه قبل

با تشکر از سازمان کمک رسانی سپید قره داغ پی از این بدترم داریم ولی دیگع خیلی چندس بود نمیزارم اسمو اتفاقا من باشم یکیشو داخل همین سایت میزنم ک دختر مسر تفکیک شن...نگاه همنندازن

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ۵٨ دقیقه قبل


چت اورداپگاهی سکوت میکنی،
چون اینقدر رنجیدی که نمیخوای حرف بزنی...
گاهی سکوت میکنی،
چون واقعا هیچ حرفی برای گفتن نداری...
سکوت گاهی یک انتظاره و گاهی هم یک اعتراض...
اما بیشتر وقت ها سکوت برای اینه که هیچ کلمه خاصی، نمیتونه غمی رو که تو وجودت داری توصیف کنه...
و این یعنی همون حس تنهایی!

خسرو_شکیبایی
سوگند ۴۴ دقیقه قبل

3پیده ۴٧ دقیقه قبل

desperado ۴٧ دقیقه قبل

سارا 890 ۵۶ دقیقه قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ۵۵ دقیقه قبل


چت اورداپ


مـرا تحـریم چشمـانت،ڪمر خـم میکنـد جانـا ..
سوگند ۴۶ دقیقه قبل

سپید اسمو

desperado ۵٢ دقیقه قبل

3پیده ۵٣ دقیقه قبل

چ نازه .....

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند
سوگند از همدان ١ ساعت قبل


چت اورداپ


خوشبختـى پـا نـداره کـه بيـاد، خـودت بايـد دنبالـش بـرى

من‌انقد دویدم از نفس افتادم هیچی ام ب هیچی...شماها بفرمایید
عضو چت اورداپ