شبکه اجتماعی دانشجویان حقوق در همدان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با 4554
4554 از همدان ١۵ خرداد ٩٨


چت اورداپگذشته هایت راببخش

زیرا آنان همچون کفش های کودکیت نه تنهابرایت کوچکند

بلکه تو را از برداشتن گام های بزرگ بازمیدارند...
سوگند ٢٨ خرداد ٩٨

گداگدوله از این اکانت به آناکانت

maryam p r ٢٨ خرداد ٩٨

علیرضا99 ٢٨ خرداد ٩٨

دیانا7513 ١۵ خرداد ٩٨

علیرضا امیر دکتریه واس خودش تو شاگرد شاگرداشم نمیشی بیای املا بگی خخخخ

یزدانشاه ١۵ خرداد ٩٨

ایدا 17 ١۵ خرداد ٩٨

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با 4554
4554 از همدان ٣١ ارديبهشت ٩٨
مردی که کوه را از میان برداشت مردی بود که شروع به برداشتن سنگریزه ها کرد


چت اورداپ

*زهرا* ٢٨ خرداد ٩٨

دیانا مگه تو مریمی

دیانا7513 ١۶ خرداد ٩٨

متوجه منظورتون نشدم زهرا

*زهرا* ١۶ خرداد ٩٨

مریم

**abdolla** ١۶ خرداد ٩٨

احسان وروجک ١۶ خرداد ٩٨

عالی بود. عالیییی

maryam.mir ١۶ خرداد ٩٨

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با 4554
4554 از همدان ١۴ خرداد ٩٨


چت اورداپبهترین نکته در بدترین لحظات زندگی
اینه که شما متوجه چهره ی واقعی دوستانی که
براتون خیلی مهم بودند، می شوید…
مهسا 29 ٢٣ خرداد ٩٨

سوران1348 ٢٣ خرداد ٩٨

جالب و قابل تامل

asal24 ٢٣ خرداد ٩٨

دیانا7513 ١۶ خرداد ٩٨

خواهش میکنم استاد

4554 ١۶ خرداد ٩٨

نظر لطفته

دیانا7513 ١۶ خرداد ٩٨

مرسی امیر آقا البته توقع ما از شما بالاس

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با 4554
4554 از همدان ٣١ ارديبهشت ٩٨
حرف هايي هست براي نگفتن ، حرف هايي که هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمي آورندحرف هايی شگفت ، زيبا ، همين هايند و سر مايه هر کسي حرف هایی است که برای نگفتن دارد ...


چت اورداپ

دیانا7513 ١۵ خرداد ٩٨

اشک ها همان حرفهایی هستند که زبان از گفتنشان عاجز است

4554 ١۴ خرداد ٩٨

مرسی مریم

maryam.mir ١٣ خرداد ٩٨

4554 ١٢ خرداد ٩٨

فعلا نه

علیرضا99 ١٢ خرداد ٩٨

یعنی هیچی جز اون نمیخوای؟

4554 ٨ خرداد ٩٨

همینجوری

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با 4554
4554 از همدان ٣١ ارديبهشت ٩٨
لحظه هاراميگذرانديم تابه خوشبختي برسيم، غافل ازاينکه خوشبختي درآن همان لحظه ها بود که گذرانديم....


چت اورداپ

دیانا7513 ١۵ خرداد ٩٨

عاقا ما رفتیم بخوابیم اورداپو تنها نزارین فرزندان من امید من به شماس

maryam.mir ١۵ خرداد ٩٨

مهسا 29 ١۵ خرداد ٩٨

دیانا7513 ١۵ خرداد ٩٨

همون آرشیو منه که میگه زندگی دو نیمه است نیمی در انتظار نیمه ی دوم و نیم دیگر در حسرت نیمه ی اول

4554 ١٢ خرداد ٩٨

همتون عشقید

موسی ١١ خرداد ٩٨

سلام.آره دیگه غفلت یعنی همین .و چه آسیب زننده بی رحمی است

عضو قدیمی سایت