شبکه اجتماعی دانشجویان حسابداری در همدان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با حامد1369
حامد1369 از همدان ٢٠ آبان ٩٧
زندگی دفتری از خاطره هاست!

یک نفر در دل شب یک نفر در دل خاک

یک نفر همدم خوشبختی هاست!

یک نفر همسفر سختی ها!

چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد!

اما همه همسفر و رهگذریم!

انچه باقیست فقط خوبی هاست
سوگند ٢٠ آبان ٩٧

الناز33 ٢٠ آبان ٩٧

انچه باقیست فقط خوبی هاست

عضو قدیمی سایت
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم همدان