شبکه اجتماعی دانشجویان حقوق در مرکزی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
 
همدیگر را پیر نکنیم
باور کنید تک تک آدمها زخمی اند.
هرکس‌ درد خودش را دارد،
دغدغه‌ و مشغله‌ خودش را دارد.
باور کنید ذهنها خسته اند،
قلبها زخمی اند،زبانها بسته اند.
برای دیگران آرزو کنیم بهترینها را، راحتی را.
یاری کنیم همدیگر را تا زندگی برایمان لذتبخش شود.
آدمها آرام آرام پیر نمیشوند.
آدمها در یک لحظه با یک تلفن،با یک جمله،یک نگاه،یک اتفاق،یک نیامدن،یک دیر رسیدن،یک باید برویم و با یک تمام کنیم پیرمی شوند.
آدمها را لحظه ها پیر نمیکنند.
آدم را آدم ها پیر میکنند.
سعی کنیم هوای دل همدیگر را بیشتر داشته باشیم.
*همدیگر را پیر نکنیم ...
محمد متين ١٩ شهريور ٩٩

برای دیگران آرزو کنیم بهترینها را، راحتی را.... مهربان باش ... شايد فردايي نباشد.

مریسا7 ١٩ شهريور ٩٩

باشه

آوای بهار ١٩ شهريور ٩٩

غصه آدم روپیرمیکنه...امیدوارم عامل اون غصه من نباشم برای عزیزانم

الناز33 ١۶ تير ٩٩

پیر نمیشویم اگر گیر نکنیم

لیلیوم ١۴ تير ٩٩

زخمی اند آدمها تک تک...

pooria2997 ١۴ تير ٩٩

نکنیم پیر را همدیگر...

وبمستر