شبکه اجتماعی دانشجویان کامپیوتر در مازندران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با hllsh666
hllsh666 از مازندران ٢١ مرداد ٩٧
https://t.me/addstickers/sick_heaven
عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم مازندران