شبکه اجتماعی دانشجویان فضای سبز در مازندران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با rewq44
rewq44 از مازندران ٢۵ بهمن ٩٧


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با rewq44
rewq44 از مازندران ١٢ بهمن ٩٧


چت اورداپ

الناز33 ١٢ بهمن ٩٧

همه جا هست.. خیلیا از خدا بی خبر شدن.. خدا عاقبتمون بخیر کنه

عضو چت اورداپ
چت کردن با rewq44
rewq44 از مازندران ١٢ بهمن ٩٧


چت اورداپ

هستی1 ١٢ بهمن ٩٧

3پیده ١٢ بهمن ٩٧

خدا اخر عاقبتمونو بخیر کنه ....

rewq44 ١٢ بهمن ٩٧

فقط خواهشا برچسب رو ببینید

مسعودآریایی ١٢ بهمن ٩٧

هیییییییی......الهم العن قوم الظالمین

منم وتو ١٢ بهمن ٩٧

الناز33 ١٢ بهمن ٩٧

عضو چت اورداپ