شبکه اجتماعی دانشجویان کشاورزی در لرستان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با کهمان
کهمان از لرستان ۴ آذر ٩۶
#خاطره
یادش بخیر قدیما تو اورداپ یه پست چالشی گذاشتم
عنوانش این بود:
قضیه حیاتیه بگو خب

اون پست فکرکنم یکی از پستای پر کامنت سایت شد
یعنی چنان مشارکتی شد که نگو و نپرس همه نوشتن* خب *(عین کمک های مردمی به کرمانشاه)
حالا شما نسل جدید بگید خب
کهمان ١٧ بهمن ٩۶

خب ک چی

ترنم بانو ۵ بهمن ٩۶

خب ک چی

کهمان ۵ بهمن ٩۶

ممدرضا اوه اوه ببین کی اومده روشی خوشویس چطوری آفرین نفس خب

nafas 6 ٣ بهمن ٩۶

خب کهمان

روشیااا ٣ بهمن ٩۶

نخب سرزل

محمدرضاا ٣ بهمن ٩۶

خب

عضو ارشد
چت کردن با کهمان
کهمان از لرستان ١٧ آذر ٩۶
#خاطره بازی
یهویی یاد شلوارم افتادم
کیا شلوار کردیمو یادشونه؟


چت اورداپ

کهمان ۶ بهمن ٩۶

نخند فاطمه چشم بصیرتمو میزارم تو جیبم که نزنیش

علیرضا99 ۶ بهمن ٩۶

مخلصم بامرام

لیدا30 ۶ بهمن ٩۶

میترسم کوتاه کنم یوقت با قیچی بزنم چشم بصیرتتو کور کنم افرین فک نمیکردم ای کیوت بالا باشه

فاطمه123 ۶ بهمن ٩۶

لیدا جون

کهمان ۶ بهمن ٩۶

بیا کوتاشون کن لیدا عمق مطلبو گرفتم لیدا خواستی اسم بیاری ولی ترسیدی معمولی بیا تا کردی بهت بدیم علیرضا

علیرضا99 ۶ بهمن ٩۶

با کردی بیام ؟

عضو ارشد
چت کردن با کهمان
کهمان از لرستان ١٩ آبان ٩۶
دوشنبه مصاحبه دارم
دعا کنید دکتر بشم
پ.ن:
سلام باقالا
سلام سیتا
سلام ریکا
سلام فرنی
سلام سامی
سلام پرنیا
سلام آنلاینا
کهمان ۴ آذر ٩۶

سلام ستاره و لیدا بعید میدونم چون کلا یه نفر میخوان ولی ظاهرا تا هفته دیگه نتایج نمیاد درهرصورت دکترم چه قبول شم چه نشم

ستاره ss ۴ آذر ٩۶

سلام دکتر

لیدا30 ۴ آذر ٩۶

چیشد دکتر شدی؟

کهمان ۴ آذر ٩۶

به به سلام جناب سروان

ارفین ١ آذر ٩۶

سلام کهمان

آشناا ١ آذر ٩۶

عضو ارشد
چت کردن با کهمان
کهمان از لرستان ٣٠ آبان ٩۶


چت اورداپ


گفتی که: چو خورشید زنم سوی تو پر
چون ماه، شبی می‌کشم از پنجره سر
اندوه که خورشید شدی تنگ غروب!
افسوس که مهتاب شدی وقت سحر!
#فریدون_مشیری
کهمان ١ آذر ٩۶

فریاد عشق ١ آذر ٩۶

الناز33 ١ آذر ٩۶

nafas 6 ١ آذر ٩۶

___محدثه___ ١ آذر ٩۶

لیدا30 ١ آذر ٩۶

عضو ارشد