شبکه اجتماعی دانشجویان مکانیک در لرستان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با lorboy
lorboy از لرستان ٣ آبان ٩۶
سلام جماعت

کی منو میشناسه ؟ از فسیلا کی هس؟

دلم تنگ شده
lorboy ٣ آبان ٩۶

nafas 6 ٣ آبان ٩۶

سلوم سلوم فسیل جان احوال شما خیلیم خوش امدین

الناز33 ٣ آبان ٩۶

سلام خوش اومدی

عضو چت اورداپ