شبکه اجتماعی دانشجویان عمران در لرستان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با ایمان1373
ایمان1373 از لرستان ۴ دي ٩۶


چت اورداپخوبی را آرزو میکنم برای آنهایی که با تمام بدی هایی که دیدند،یاد نگرفتند بد باشند...
الناز33 ١۶ بهمن ٩۶

آوااااای بهار ١۶ بهمن ٩۶

طوماربلندبالا

غریب دلفانی ١۶ بهمن ٩۶

پرنیاا ١٠ دي ٩۶

b.a.h.ar ١٠ دي ٩۶

ساسان اهواز40 ١٠ دي ٩۶

سپاس از توجه تان خیلی بدی دیدم ولی خم نشدم

عضو چت اورداپ
چت کردن با ایمان1373
ایمان1373 از لرستان ٢٩ آذر ٩۶


چت اورداپ
صبر،تنها عصبانی نشدن نیست.!

صبر ینی اینکه قادر باشید 7 احساس زیر را در خود کنترل،مدیریت و مهار کنید.

تنفر

علاقه

لذت

اضطراب

خشم

غم

ترس

اگر بتوانید بروز عکس العمل ناخوشایند در مقابل این هفت احساس را از روان خود بگیرید و به اندیشه تان مجال تامل بیشتر جهت ابراز عکس العمل خوشایند در برخورد با آنها بدهید،شما آدم صبوری هستید...
ارفین ٢٩ آذر ٩۶

بسيار عالي... اميدوارم بتونم به اين نقطه برسم

ایمان1373 ٢٩ آذر ٩۶

سپاس از ستاره،لیدا و بانو

بانو1364 ٢٩ آذر ٩۶

بسيار عالي... اميدوارم بتونم به اين نقطه برسم

لیدا30 ٢٩ آذر ٩۶

ستاره ss ٢٩ آذر ٩۶

عضو چت اورداپ