شبکه اجتماعی دانشجویان علوم تربیتی در لرستان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با نفس-60
نفس-60 از لرستان ٧ بهمن ٩۵


چت اورداپ

الهه تاریکی ٢٢ مهر ٩۶

تنهاااا203 ١٩ مرداد ٩۶

neda.ns ١۴ تير ٩۶

sara nik andish ٣٠ فروردين ٩۶

صباااا ٩ بهمن ٩۵

هیلیا78 ٧ بهمن ٩۵

بعضی چیزا جای گزین نمیشن و ندارن مثل خانواده پدر . مادر

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفس-60
نفس-60 از لرستان ١ شهريور ٩۶


چت اورداپ

الهه تاریکی ٢٢ مهر ٩۶

عالیدی

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفس-60
نفس-60 از لرستان ١ شهريور ٩۶


چت اورداپ

باران099 ١ شهريور ٩۶

نازنین88 ١ شهريور ٩۶

والا

مرمر1 ١ شهريور ٩۶

واقعا

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفس-60
نفس-60 از لرستان ١ شهريور ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفس-60
نفس-60 از لرستان ١ شهريور ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ