شبکه اجتماعی دانشجویان علوم اجتماعی در لرستان

متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته علوم اجتماعی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با bezadmir
bezadmir از لرستان ١٢ مرداد ٩۶
دیشب هوا خیلی عالی بود من بیرون خوابیدم

هوا داره خنک میشه
عضو چت اورداپ
چت کردن با bezadmir
bezadmir از لرستان ١١ مرداد ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با bezadmir
bezadmir از لرستان ١١ مرداد ٩۶
تو را ای کهن بوم وبر دوست دارم


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با bezadmir
bezadmir از لرستان ١١ مرداد ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با bezadmir
bezadmir از لرستان ٨ مرداد ٩۶
چند روز تو اتوبوس با ی دختری برخورد کردم ک میگفت ی دونه خاستگار هم نداشته میگفت بخاطر قیافمه یعنی چنان اعتماد ب نفسش پایین اوموه بود و درمورد خودش بد میگفت ک واقعا واسش ناراحت شدم ... بعضیا هم هستن خیلی خاستگارداشتن ولی ب بهانه ها مختلف رد کردن و الان ک ب سن سی رسیدن پشیمونم واقعا مشکل کجاست
الناز33 ٨ مرداد ٩۶

هر کی ی قسمتی داره..

عضو چت اورداپ