شبکه اجتماعی دانشجویان موسیقی در فارس

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با پوریا1362
پوریا1362 از فارس ٢۴ خرداد ٩٨
سلاممممم
gandomi ٢۴ خرداد ٩٨

سلام علیکم

پوریا کفترباز ٢۴ خرداد ٩٨

سلم خوفی....

مسعودآریایی ٢۴ خرداد ٩٨

سلام خوش اومدی

عضو چت اورداپ
چت کردن با پوریا1362
پوریا1362 از فارس ١٠ خرداد ٩٨
سلام
چرا منو من تنظیمات نداره
عضو چت اورداپ
چت کردن با پوریا1362
پوریا1362 از فارس ٩ خرداد ٩٨
سلام
چرا
منو
واسه من خرابه
الناز33 ٩ خرداد ٩٨

سلام.. ممکنه از مرورگرت باشه..(ترجیحا موزیلا و اوپرا بنصب).. ممکنه از صفحاتی مثل چتروم یا مشخصات زده باشین( از پاتوق اقدام بشه)

0افسانه0 ٩ خرداد ٩٨

منم با زهره موافقم

زهره 21 ٩ خرداد ٩٨

هروقت خراب بود خروج بزن به کارای دیگت برس

سوگند ٩ خرداد ٩٨

دارم انرژی منفی میدم ازیزم

*زهرا* ٩ خرداد ٩٨

چرا نشه

سوگند ٩ خرداد ٩٨

نه به حول قوه خدا درست نمشه

عضو چت اورداپ
چت کردن با پوریا1362
پوریا1362 از فارس ۵ خرداد ٩٨
چرامنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومن خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابه
عضو چت اورداپ
چت کردن با پوریا1362
پوریا1362 از فارس ١۶ ارديبهشت ٩٨
اغا
یه
سوال
سوال
سوال
چرا همه من و مسدود کردن
بخدا گناه دالم
حوصلم سر میره اینجوری کسی نیست اذیتش کنم
پوریا1362 ۴ خرداد ٩٨

سما تو زلزله مرد روحش شاد

دنیا000001 ١٧ ارديبهشت ٩٨

مریسا7 ١۶ ارديبهشت ٩٨

میخوای مثل عابدی طلسمتوبکنم پنج میگیرم

خزان بوشهر ١۶ ارديبهشت ٩٨

تو همان نبودی دنبال سما میگشتی

پوریا1362 ١۶ ارديبهشت ٩٨

من دوست اورداپی موخوامممم

عضو چت اورداپ