شبکه اجتماعی دانشجویان حسابداری در فارس

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با مهسا137405
مهسا137405 از فارس ١٩ آذر ٩٨
یک پنجره برای من کافیست
یک پنجره به لحظه‌ی آگاهی و نگاه و سکوت ...!

فروغ فرخزاد
آوای بهار ١۴ اسفند ٩٨

فروغ

موقت ١۴ اسفند ٩٨

maryam p r ١۴ اسفند ٩٨

pinar90 ١۴ اسفند ٩٨

گل گل گل

محمدرضاا ١٣ اسفند ٩٨

سلام - دنیا همه شعر است به چشم من

reza rezaei ١١ بهمن ٩٨

عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم فارس