شبکه اجتماعی دانشجویان برق در فارس

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با سحر1992
سحر1992 از فارس ٢۵ بهمن ٩٩


چت اورداپ

ما ڪـہ توقعمان زیاد نبود!
دلمان ڪسے را مے خواست ڪـہ ما را بلد باشد!
وقتے ببینیم نیست؛ دلسرد مے شویم،
سڪوت مے ڪنیم و بـہ هیچ ڪنشی، واڪنش نشان نمے دهیم
وقتے بارها بودیم و دیدہ نشدیم
حرف زدیم و شنیدہ نشدیم
چاے ریختیم و تنهایے خوردیم
فیلم دیدیم و تنهایے خندیدیم
بغض ڪردیم و تنهایے اشڪ ریختیم
و از یڪ جایے بـہ بعد،
ما ڪسانے را داشتیم ڪـہ دوستشان نداشتیم!
صحبت از خیالبافے و ایدہ آل پردازے نیست!
صحبت این است ڪـہ آدم ها براے ماندن، انگیزہ مے خواهند
دلشان ڪـہ گرم نباشد، بے حس مے شوند،
پشت مے ڪنند بـہ هرچیزے ڪـہ بود و
مے روند براے همیشـہ مے روند ...
النازز ٢۵ بهمن ٩٩

پینار ٢۵ بهمن ٩٩

ان شاءالله خیر

مسیح عاشق ٢۵ بهمن ٩٩

عضو چت اورداپ
چت کردن با سحر1992
سحر1992 از فارس ١۵ بهمن ٩٩


چت اورداپ

مسعودآریایی ٢۴ بهمن ٩٩

عالی...

salam ٢۴ بهمن ٩٩

پخته شدیم سوختیم

آشناا ٢۴ بهمن ٩٩

عابد111 ٢۴ بهمن ٩٩

واقعا

سوران1348 ٢۴ بهمن ٩٩

دقیقا قبول دارم

maryam p r ٢١ بهمن ٩٩

عضو چت اورداپ
چت کردن با سحر1992
سحر1992 از فارس ٢٣ بهمن ٩٩


چت اورداپ

وگاهی همین حرف های نگفته اند که...
رابطه را تمام می کنند !
همین جواب ندادن های ساده !
همین ندیدن های ساده !
وهمین خبر نگرفتن های گاه و بی گاه !
همین امروز وفردا کردن های انباشته شده !
آخر روزی بر می گردیم ...
و می بینیم آن قدر دور شده ایم که...
دیگر حتی در خاطراتمان هم آشنا نیستیم با هم !
همین غریبه شدن های ساده...
روزی کار رابطه را می سازد !
محسن 123 ٢۴ بهمن ٩٩

بسیار عالی . صحیح است . صحیح است.

سوران1348 ٢۴ بهمن ٩٩

چقد ساده ولی عمیق

سامان اندی ٢۴ بهمن ٩٩

maryam p r ٢٣ بهمن ٩٩

النازز ٢٣ بهمن ٩٩

طوفانم ٢٣ بهمن ٩٩

عضو چت اورداپ
چت کردن با سحر1992
سحر1992 از فارس ٢٠ بهمن ٩٩


چت اورداپ

آزادی خواه ٢١ بهمن ٩٩

النازز ٢٠ بهمن ٩٩

رها413 ٢٠ بهمن ٩٩

دقیقا

طوفانم ٢٠ بهمن ٩٩

دنیا000001 ٢٠ بهمن ٩٩

مسعودآریایی ٢٠ بهمن ٩٩

عالی...عالی

عضو چت اورداپ
چت کردن با سحر1992
سحر1992 از فارس ١٩ بهمن ٩٩


چت اورداپ

reza rezaei ١٩ بهمن ٩٩

سحری عزیز

شبیه هیچکس ١٩ بهمن ٩٩

آره من دارم همین کار و می کنم از همین روزا شروع می کنم به تولد دوباره و ساختن که بعدا نگم کاش دوباره متولد بشم اگه موفق شدم به شما هم می گم شروع کنید فعلا عجله نکنید

ستاره ss ١٩ بهمن ٩٩

maryam p r ١٩ بهمن ٩٩

طوفانم ١٩ بهمن ٩٩

حداقل تو یه خانواده خوب بدنیا می اومدیم

majid tavangar ١٩ بهمن ٩٩

واقعن

عضو چت اورداپ