شبکه اجتماعی دانشجویان برق در فارس

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با barsam
barsam از فارس ٢٧ خرداد ٩٨
asal24 ١ مرداد ٩٨

گل قرمز

سامان اندی ١ مرداد ٩٨

کجایی مشتی ؟! نیستی داداش جان! سری بزن

لیلیوم ٢٨ خرداد ٩٨

با لیدا موافقم چشاتو زنبور زده

لیدا30 ٢٨ خرداد ٩٨

خزان بوشهر ٢٨ خرداد ٩٨

برسیم پست منم کلمنت بده

barsam ٢٨ خرداد ٩٨

bara khodet qabelet nadare

عضو قدیمی سایت