شبکه اجتماعی دانشجویان گرافیک در زنجان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با پولک
پولک از زنجان ٢٢ مرداد ٩٧
بچه ها بلد نبودم چجوری بفرستم دفترچه وزارت نیرو رو
برا همین اپلود کردم توی گوگل
این ادرسشه خودتون برین دانلود کنین

http://uupload.ir/filelink/kmsldwlowsw9/zyw2_dshvniro97.pdf

shaghayegh1 ١٧ شهريور ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با پولک
پولک از زنجان ٢١ خرداد ٩٧


چت اورداپ

shaghayegh1 ١٧ شهريور ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با پولک
پولک از زنجان ٣ تير ٩٧
نمیتونم فراموشش کنم
ولی باید پاکش کنم از ذهنم
shaghayegh1 ١٧ شهريور ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با پولک
پولک از زنجان ٢١ خرداد ٩٧


چت اورداپ

shaghayegh1 ١٧ شهريور ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با پولک
پولک از زنجان ١١ تير ٩٧
برا شمام پستای الناز بالاس؟
چطور خودبخود میان بالا
shaghayegh1 ١٧ شهريور ٩٧

عضو چت اورداپ