شبکه اجتماعی دانشجویان کامپیوتر در خوزستان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با ali2
ali2 از خوزستان ۵ بهمن ٩٧
hi
حانیه 79 ۵ بهمن ٩٧

bye ...های بای خوشمزس

الناز33 ۵ بهمن ٩٧

علیک های..چیشده

3پیده ۵ بهمن ٩٧

Hello

یاسمین79 ۵ بهمن ٩٧

Hello

خزان بوشهر ۵ بهمن ٩٧

عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم خوزستان