شبکه اجتماعی دانشجویان کامپیوتر در خوزستان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با چشم عقاب
چشم عقاب از خوزستان ١۴ مهر ٩٧


چت اورداپ


چت اورداپ


چت اورداپ


چت اورداپ

هر کي تا الان نيامده شهر ما حتما بيات سر بزنه ما در خدمتيم
الناز33 ١۴ مهر ٩٧

زیباست

عضو چت اورداپ
چت کردن با چشم عقاب
چشم عقاب از خوزستان ١۴ مهر ٩٧


چت اورداپ


چت اورداپ

تالاب بين الملي شادگان دقيقه بين ابادان واهواز واقع شده است
الناز33 ١۴ مهر ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با چشم عقاب
چشم عقاب از خوزستان ١۴ مهر ٩٧


چت اورداپ

عشق من اين ماشين گگگگگگگگگگگ
نعمه ١۴ مهر ٩٧

منم عاشق عشقت شدم

عضو چت اورداپ
چت کردن با چشم عقاب
چشم عقاب از خوزستان ١۴ مهر ٩٧
سلام دوستان
چشم عقاب ١۴ مهر ٩٧

از همه ممنون

فاطمه 1381 ١۴ مهر ٩٧

سلام خوش اومدین

پویا17 ١۴ مهر ٩٧

علیک سلام

طنینم ١۴ مهر ٩٧

سلام

عضو چت اورداپ
چت کردن با چشم عقاب
چشم عقاب از خوزستان ١۴ مهر ٩٧

مرسي دوستان
عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم خوزستان