شبکه اجتماعی دانشجویان پزشکی در خوزستان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با aida15
aida15 از خوزستان ٢٣ ساعت قبل


چت اورداپ

من دستای عشقم بادنیااااعوض نمیکنم...
این دستا..اون قلب مهربونش...اون تموم دارایی من..من برای این دستاهرکاری میکنم
دلتون بی غم..قلبتون پرازعشق
شبتون پرستاره
علی شاهکار ٢٣ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با aida15
aida15 از خوزستان دیروز
وقتی دلت براآقاییت تنگ میشه...
خل میشی
عضو چت اورداپ
چت کردن با aida15
aida15 از خوزستان دیروز
بی خوابای مملکت چطورن،
عضو چت اورداپ
چت کردن با aida15
aida15 از خوزستان ٢۴ تير ٩٧
دخملیاروزتوووون مبارک...اقایونی که ابروبرمیدارن..بهترازمادختراماتیک میزنن ..گولاخاشون گوشواره داره..ازمادخترازدن جلوتر....روز شمام مبارک
الناز33 ٢۴ تير ٩٧

مبارک همه

نگین شب ٢۴ تير ٩٧

ِبله بله مبارک باشه

محمدرضاا ٢۴ تير ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با aida15
aida15 از خوزستان ٢ اسفند ٩۶


چت اورداپ

همین الان.. بهت قول میدم.. قسم میخورم.. توی غم و شادی.. بیماری و سلامتی.. سختی و آسونی.. همیشه و هرکجا.. متعلق به تو هستم و خواهم بود.. تا همیشه‎
aida15 ١۴ تير ٩٧

**پسرکوهستان** ١۴ تير ٩٧

علی شاهکار ١۴ تير ٩٧

محمدرضاا ٢۴ ارديبهشت ٩٧

aida15 ۵ اسفند ٩۶

فضامجاری...دلا که مجازی نیس...

salam ۴ اسفند ٩۶

تعهد دادن در فضای مجازی به حق چیزای ندیده و نشنیده

عضو چت اورداپ