شبکه اجتماعی دانشجویان موسیقی در خوزستان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با donya Jahanbakht
donya Jahanbakht از خوزستان ١٩ اسفند ٩۶


چت اورداپ

کامی سیتی ١٩ اسفند ٩۶

دنیا خانوم خوش اومدی به اورداپ

عضو ارشد
چت کردن با donya Jahanbakht
donya Jahanbakht از خوزستان ١٩ اسفند ٩۶
من دلخوشم به سوختن و دوست داشتن...
با خون دل حکایت حرمان نگاشتن....


عاشق نگشته‌ای و ندانی چه عالمی است،
از دست دوست، سر به بیابان گذاشتن !.
الناز33 ۴ فروردين ٩٧

محسن 123 ١٩ اسفند ٩۶

عضو ارشد
چت کردن با donya Jahanbakht
donya Jahanbakht از خوزستان ٣٠ ارديبهشت ٩٧


چت اورداپ

هستی1 ٣٠ ارديبهشت ٩٧

فردین خواب کسی که دلت براش تنگ شده. ولی بیا راستش بگو چه خواب دیدی

reza_netboy ٣٠ ارديبهشت ٩٧

فردین_ستاره ٣٠ ارديبهشت ٩٧

هستی خواب چی؟ الان از خواب بیدار شدم خواب زیاد دیدم ولی هیچکدومش یادم نیست

♥وحید♥ ٣٠ ارديبهشت ٩٧

الشناساییت سنتی

هستی1 ٣٠ ارديبهشت ٩٧

فردین امحتان کن دلتنگ شود ولی مرد باش بیا بگو چه خوابی دیدی

آشناا ٣٠ ارديبهشت ٩٧

عضو ارشد
چت کردن با donya Jahanbakht
donya Jahanbakht از خوزستان ٣٠ ارديبهشت ٩٧


چت اورداپ

فردین_ستاره ٣٠ ارديبهشت ٩٧

عضو ارشد
چت کردن با donya Jahanbakht
donya Jahanbakht از خوزستان ١٩ اسفند ٩۶
اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ

اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ

اگر ملک سلیمانت ببخشند

در آخر خاک راهی عاقبت هیچ


چت اورداپ

کیمیا95 ٢٨ ارديبهشت ٩٧

هیربد37 اهواز ٨ ارديبهشت ٩٧

♥وحید♥ ٨ ارديبهشت ٩٧

الناز33 ۴ فروردين ٩٧

سلطان مسعود ١٩ اسفند ٩۶

عاقبت خاک گل کوزه گران خواهی شد

عضو ارشد