شبکه اجتماعی دانشجویان مامایی در خوزستان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با علی14a
علی14a از خوزستان ٢٢ ارديبهشت ٩٧
دعوا تمام شد
علی14a ٢٢ ارديبهشت ٩٧

همینجا دعوا کنین

نهاوند300 ٢٢ ارديبهشت ٩٧

هیشکی ضایع نشه صلوات بلندتر ختم کن

علی14a ٢٢ ارديبهشت ٩٧

خواهش ولی ناراحتم تمام شد

*shah omid* ٢٢ ارديبهشت ٩٧

علی داداش....معذرت

عضو چت اورداپ