شبکه اجتماعی دانشجویان طراحی و دوخت در خوزستان

متخصصان، مهندسان و کارشناسان >>رشته طراحی و دوخت

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با فاطمه13
فاطمه13 از خوزستان ٨ شهريور ٩٧


چت اورداپ

پینار ٢٧ مهر ٩٧

*ارش* ٢٧ مهر ٩٧

گوشیتو بزن شارژ

الناز33 ٢٧ مهر ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با فاطمه13
فاطمه13 از خوزستان ١٩ خرداد ٩٧


چت اورداپ

maryam goli ١ شهريور ٩٧

امیرپاشا ١۴ مرداد ٩٧

اخریه به دل میشینه! یکی باید ادم را بلد باشه

آوای بهار ١۴ مرداد ٩٧

تولدت مبارک باشه فاطمه

alireza sayeh ١٢ مرداد ٩٧

تولدت مبارک

**abdolla** ١٩ خرداد ٩٧

nafas 6 ١٩ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ