شبکه اجتماعی دانشجویان انگلیسی در خوزستان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با alimj7
alimj7 از خوزستان ١٩ آبان ٩٧
harkas vase team perpolis doa kone ke bebare age bord 100 hezar toman besh midam
الناز33 ٢٠ آبان ٩٧

کِی هس بازیش؟

alimj7 ١٩ آبان ٩٧

chon midonam ke nmibare ino goftam..

خرگوش دیوونه ١٩ آبان ٩٧

عربی بود؟

alimj7 ١٩ آبان ٩٧

زاخد ئهیخدشئ دئهذشقهئ هدخ لخبفشئ

آوای بهار ١٩ آبان ٩٧

اومدی یه جا که همه مستجاب ادعوه ایم حالا شما پولتو بذارجیبت ولی دعا کن ببریم

خرگوش دیوونه ١٩ آبان ٩٧

ببین من ده تادعاااکردم ی تومن میگیرما

عضو چت اورداپ