شبکه اجتماعی دانشجویان پزشکی در خراسان شمالی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با باران17


چت اورداپ

آوااااای بهار ٢٧ اسفند ٩۶

خدایاتوبه اینااچی ان

ناخداسیلور ٢۴ بهمن ٩۶

nafas 6 ٢۴ بهمن ٩۶

رایکا ٢۴ بهمن ٩۶

خب

الناز33 ٢۴ بهمن ٩۶

عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم خراسان شمالی