شبکه اجتماعی دانشجویان پزشکی در خراسان شمالی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با باران17


چت اورداپ

ناخداسیلور ٢۴ بهمن ٩۶

nafas 6 ٢۴ بهمن ٩۶

رایکا ٢۴ بهمن ٩۶

خب

الناز33 ٢۴ بهمن ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17
این جا هیچکس شبیه حرفهایش نیست

این جا همیشه تر وخشک با هم میسوزند

این جا همیشه کاسه ای زیرنیم کاسه است

این جا نمیتوانی به کسی چیزی بیاموزی همه نمیدانند وبابت

نمیدانم هایشان پول میگیرند

این جا بیدسایه اش را به زمین میفروشد

این جا پراز دستهایست که خسته نمیشوند از نگه داشتن نقاب

این جا بهشت را دوست دارندولی عجیب از مرگ میترسند

این جا فقط بایدزنها پاک و باکره باشند برای اسایش خاطر مردانی

که پیش از آنها پردها دریده اند

این جا همه همدیگر رامیشناسندو یک غریبه فقط این جاست اسمش خداست

این جا شیطان از شیطان بودنش دست میکشد

این جا بی دینی نماد روشن فکریست

این جا هیچ وقت عوض نمیشود مگر...
باران17 ٢ بهمن ٩۶

اقایه هیچکس

شبیه هیچکس ٢ بهمن ٩۶

اینجا همه شبیه رویاهایشان هستند

باران17 ٢ بهمن ٩۶

علیرضا99 ٢ بهمن ٩۶

نیست ؟

باران17 ٢١ دي ٩۶

بیست سوالیه ؟؟

علیرضا99 ١٩ دي ٩۶

کجا داریم زندگی میکنیم؟کدوم اینجا؟

عضو چت اورداپ
بانوی دی ٢ بهمن ٩۶

باران17 ٢ بهمن ٩۶

اقاعلیرضا پسرکوهستان

شبیه هیچکس ٢ بهمن ٩۶

بال پرواز در زیر چادر تو را به اوج می رساند

**پسرکوهستان** ٢ بهمن ٩۶

علیرضا99 ٢ بهمن ٩۶

اولین شکلکو اشتباه گذاشتم.

باران17 ٢ بهمن ٩۶

ستاره جان اقاعلیرضا

عضو چت اورداپ
لیدا30 ٢ بهمن ٩۶

بهناام ٢ بهمن ٩۶

جیگرتو

آشناا ٢ بهمن ٩۶

باران17 ٢ بهمن ٩۶

پسرک

پسرک معتاد ٢ بهمن ٩۶

باران17 ٢ بهمن ٩۶

اقاکامی

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17


چت اورداپ

باران17 ٢٩ دي ٩۶

دوستان

ستاره ss ٢٩ دي ٩۶

گلنوش1370 ٢٩ دي ٩۶

salam ٢٩ دي ٩۶

من که بی خیال این همه بی خیال شدم

آشناا ٢٩ دي ٩۶

کیمیا95 ٢٩ دي ٩۶

اونیکی هم عین خیالش نباشه

عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم خراسان شمالی