شبکه اجتماعی دانشجویان پرستاری در خراسان شمالی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با نرگس19
نرگس19 از خراسان شمالی ٢٢ خرداد ٩۶
باران که آمد
گلی در خانه ام رویید
آفتاب که تابید
آیینه ای تمام قد به خانه ام داد
درخت توی ایوان
شانه ای به موهایم بخشید
عزیزکم
تو که آمدی
گل و آینه و شانه را بردی و
شعری به من سپردی!


چت اورداپ

الناز33 ١٧ مرداد ٩۶

اژده ها ١١ تير ٩۶

تصویر جالب ---->

باران099 ۵ تير ٩۶

hafez ۵ تير ٩۶

بانوی بی نشان ٢٢ خرداد ٩۶

ma00089 ٢٢ خرداد ٩۶

عضو چت اورداپ