شبکه اجتماعی دانشجویان عمران در خراسان شمالی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با جواد2519
این بار که آمدی دستانت را روی قلبم بگذار تا بفهمی این دل با دیدن تو نمی تپد میلـــرزد


چت اورداپ

تقديم به مهربانوي مهربان
الناز33 ٢٢ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با جواد2519
ما خاطره ها را میسازیم
آنها ما را ویران میکنند
میبینی عدالتی در کار نیست


چت اورداپ

تقديم به مهربانوي مهربان
میهمان 123 ١۶ دي ٩۶

فقط باید رد صورتی خاطره ساخت که یادآوریش به ناراحتی منجر نشه

grand mother ١۶ دي ٩۶

خب خاطره خوش بسازید با خانم مهربانوی مهربان خود خودش که بعدها یادش افتادی فقط خاطره خوب باشه

avahasti ١۶ دي ٩۶

چقد بانوت اسم سختی داره حداقل بنویس مهربان بانوی مهربان الان که یه لحظه فک کردم اسم پیشنهادیم مسخره هست ولی اسون تر از اسم تو هستش

عضو چت اورداپ
چت کردن با جواد2519
زندگی همین است
هر خاطره غروبی دارد
هر غروبی خاطره ای
و ما جایی بین امید و انتظار
چشم میکشیم تا روزگار مان بگذرد!
گاهی هم فرق نمیکند چگونه؟
فقط بگذرد


چت اورداپ

تقديم به مهربانوي مهربان
grand mother ١۶ دي ٩۶

اه پس بردیش ثبت احوال اسمش رو عوض کردی خوبه یار قدیمیش خوبه

جواد2519 ١۶ دي ٩۶

مادر بزرگ پير شدي هااا اين همونه فقط اسمش عوض شده /نفس

nafas 6 ١۶ دي ٩۶

grand mother ١۶ دي ٩۶

اه عشقت رو عوض کردی تبریک خانم خود خودش کجاست ان شاا.. کنار مهربانوی مهربان خوش وخرم باشی

عضو چت اورداپ
چت کردن با جواد2519
خاطره هایت یک به یک از پیش رویم میگذرد
چقدرشیرین است
اما من خاطرت را میخواهم نه خاطره هایت را


چت اورداپ

تقديم به مهربانوي مهربان
عضو چت اورداپ
چت کردن با جواد2519
آرزویم این است، تو شوی بنده محبوب خدا، و دعا میکنم آرام بمانی هرروز
سربلند از همه واقعه ها، شادباشی و بخندی هر دم ، به دل انگیزترین خاطره ها


چت اورداپ

تقديم به مهربانوي مهربان
عضو چت اورداپ