شبکه اجتماعی دانشجویان عمران در خراسان شمالی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با جواد2519
جواد2519 از خراسان شمالی ١١ شهريور ٩۶
اونی که میگفت؛
اگه همه برن، من نمیرم
کجاست..!!!!


چت اورداپ

تقديم به مهربانوي مهربان
maryam p r ١۵ مهر ٩۶

الناز33 ١١ شهريور ٩۶

جواد2519 ١١ شهريور ٩۶

نميدونم فک کنم قايم شده

یاس7890 ١١ شهريور ٩۶

کجاست؟

مریمی22 ١١ شهريور ٩۶

الکی میگفت

عضو چت اورداپ
چت کردن با جواد2519
جواد2519 از خراسان شمالی ١١ شهريور ٩۶
ته این راه روشن نیست
منم مثل تــــــــو میدونم
نگو باید برید از عشـــــق،
نه میتونی نه میتونم
نه میتونیم ،برگردیم؛
نه رد شیم
از تو این بن بست
منم میدونم این احساس ؛
نباید باشه ،اما هست!


چت اورداپ

تقديم به مخهربانوي مهربان
الناز33 ٢٣ شهريور ٩۶

جواد2519 ٢٣ شهريور ٩۶

هييييييييييي.مهربانو دوستم داره و متقابلا من بيشتر .ولي .....

یاس7890 ١٢ شهريور ٩۶

جواد من نفهمیدم مهربانو باید تو رو دوس داشته باشه یا نه ؟؟ تو با خودت چن چندی ؟؟ خخخخ

عضو چت اورداپ
چت کردن با جواد2519
جواد2519 از خراسان شمالی ١١ شهريور ٩۶
بهشت دَربَست برای ماست
وقتی تو را دارم ...
دستانت را دارم ...
خنده‌هایت را دارم ...


چت اورداپ

تقديم به مهربانوي مهربان
جواد2519 ١١ شهريور ٩۶

من ميگم زشته يا قشنگه /خيلي هم خوشگله

یاس7890 ١١ شهريور ٩۶

آوااااای بهار ١١ شهريور ٩۶

قشنگه

مریمی22 ١١ شهريور ٩۶

زشته

عضو چت اورداپ
چت کردن با جواد2519
جواد2519 از خراسان شمالی ١١ شهريور ٩۶
تنها تو بودی که
به من آموختی
هیچ چیز را سخت نگیرم
به جز دست هايت


چت اورداپ

تقديم به مهربانوي مهربان
جواد2519 ١١ شهريور ٩۶

یاس7890 ١١ شهريور ٩۶

بجز دستهایش

عضو چت اورداپ
چت کردن با جواد2519
جواد2519 از خراسان شمالی ١١ شهريور ٩۶
هیچ چیز را سخت نگیرم
به جز دست هايت


چت اورداپ

تقديم به مهربانوي مهربان
یاس7890 ١١ شهريور ٩۶

عضو چت اورداپ