شبکه اجتماعی دانشجویان برق در خراسان شمالی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با خوده خودم


چت اورداپ

این روزها که می گذرد

یک ترانه تلخ

قصه ی تنهایی های مرا می سراید

سمفونی گوش خراشی است

روزهاست پنبه دگر فایده ندارد

……باید باور کنم

تنهایم
grand mother ٧ دي ٩٧

عاااالی

خوده خودم ٧ دي ٩٧

*زهرا* ۵ دي ٩٧

الناز33 ۵ دي ٩٧

yasi banoo ۵ دي ٩٧

خدا هست و خدا هست و خدا هست...

عضو چت اورداپ
خوده خودم ٧ دي ٩٧

*زهرا* ۵ دي ٩٧

الناز33 ۵ دي ٩٧

دلت شاد گل

لیدا30 ۵ دي ٩٧

یادش بخیر تقدیم به خود خودش

پینار ۵ دي ٩٧

یاسمین79 ۵ دي ٩٧

عضو چت اورداپ