شبکه اجتماعی دانشجویان گرافیک در خراسان رضوی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با ___محدثه___


چت اورداپگاهی چقدر دلم يک رفيق شش دانگ ميخواهد...
کسي که به دور از جنسيت همراهت باشد،
مذکر و مونث فرقي ندارد...
فقط کسي باشد که بفهمد حالت را...
بتواني به دور از حاشيه و ترس از هر چيزي،
تا نا کجا آبادهِ زندگي بروي..
اگر کمي حد دوستي هاي معمولي خود را مي دانستيم؛
کمي دندان به جگر مي گذاشتيم و احساساتمان را بيان نمي کرديم
حال قضيه فرق ميکرد و بهترين هاي زندگيمان را هنوز هم کنار خود داشتيم!
مي توانستيم تا ساليان دراز از ديدن حالشان؛حالمان جان بگيرد
مي توانستيم
به جاي خاطراتِ تلخ ؛
زندگي را پراز خاطراتِ شيرين و دوست داشتني کنيم..
مگر چه ميشود که پاي عشق را وسط نکشيد؟!
همه چيز که نبايد به عشق ختم شود...
بعضي دوستي ها بايد ناب بمانند...
خالصِ خالص...

امیر 464 ١٢ آذر ٩۶

فاطمه123 ١٢ آذر ٩۶

maryam p r ١٢ آذر ٩۶

avahasti ١ آذر ٩۶

به خاطر اخلاق بدم هیچ کس دوست نشد باهام

nafas 6 ١ آذر ٩۶

___محدثه___ ١ آذر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ___محدثه___


چت اورداپﺣﺲ ﻗﺸﻨﮕﯿﻪ
ﯾﮑﯽ ﻧﮕﺮﺍﻧﺖ ﺑﺎﺷﻪ،
ﯾﮑﯽ ﺑﺘﺮﺳﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﺑﺪﻩ.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﺖ ﻧﮑﻨﻪ،
ﺣﺲ ﻗﺸﻨﮕﯿﻪ …
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯﺵ ﺟﺪﺍ ﻣﯿﺸﯽ:ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺑﺪﻩ
ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻟﻢ ﺭﺳﯿﺪ؟
ﻗﺸﻨﮕﻪ: ﯾﻬﻮ ﺑﻐﻠﺖ ﮐﻨﻪ،
ﯾﻬﻮ . . . ﺗﻮ ﯼ ﺟﻤﻊ .. ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﮕﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ،
ﺑﮕﻪ ﮐﻪ ﺣﻮﺍﺳﻢ ﺑﻬﺖ ﻫﺴﺖ.
ﺣﺲ ﻗﺸﻨﮕﯿﻪ ﺍﺯﺕ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻪ،ﻭﻗﺘﯽ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ …
آرﻩ …
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ!!!
___محدثه___ ١ آذر ٩۶

mc hame

maryam p r ١۴ آبان ٩۶

yeganam ١۴ آبان ٩۶

❤❤❤

سامان اندی ١۴ آبان ٩۶

خوش اومدی محدثه

شیانا ٢٩ مهر ٩۶

این پیام ی خاطره قشنگی و برام یادآوری کرد...

maryam p r ٢٩ مهر ٩۶

عضو چت اورداپ