شبکه اجتماعی دانشجویان کامپیوتر در خراسان رضوی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با avaa13731213
avaa13731213 از خراسان رضوی ٢۴ مرداد ٩٧


چت اورداپ

سلامتی همه ی ما دهه هفتادیا که مظلــوم تـرین دهـه هستیــم . . .

نه مث دهـه هشتادیا این همــه امکانآت داشتیــم . . .

و نه مث دهـه شصتیا از کـم امـکاناتی ایـن همه خــآطره . . .

تـا بچــه بودیـم این دهـه شصتیـــا اذیتــمون میـکردن . . .

حالـآ هم کـه بزرگـ شدیــم دهــه داینــاسـورای هشـــــــــتادی . . .

طفلکــیای همیشه مظلومیــــم اصــن !
باران1384 ٢۴ مرداد ٩٧

avaa13731213 ٢۴ مرداد ٩٧

اهل جهنم ٢۴ مرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با عشق آتشین
عشق آتشین از خراسان رضوی ٢٣ مرداد ٩٧
خب نوبت منه
بعد از یک سال دوباره سلام به همه دوستان
من بعد هرروز بهتون سر میزنم دوستون دارم زیاد
شب بخیر و خدانگهدار
آزاده هستم ٢٣ مرداد ٩٧

سلام و خدافظ

عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم خراسان رضوی